27. POMEM Giriş Sınavı Ne zaman? Başvuru Ücreti ne kadar?, Sınav Tarihleri 2021 | EgeEtkinlik.com 2021

27. POMEM Giriş Sınavı Ne zaman? Başvuru Ücreti ne kadar?, Sınav Tarihleri 2021

Home » Etkinlikler » 2020 Etkinlikleri » 27. POMEM Giriş Sınavı Ne zaman? Başvuru Ücreti ne kadar?, Sınav Tarihleri 2021

Yorum Ekle

27. Pomem Giriş Sınavı için başvurular başladı. Kadın Erkek Polis Alımı başvurusu nereden yapılır?, Kaç Kadın Erkek Alınacak?, Aranan Nitelikler!, Başvuru Kılavuzu!, Başvuru ücreti nereye yatacak?, Yazılı Sınav, Ön Sağlık Kontrolü!, Fiziki Yeterlilik Sınavı!, Mülakat Sınavı ne sorulur?, Sınav Sonuçları öğrenme! işte detaylar;

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı şartları taşıyan lisans mezunlarından (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunlarından (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı yapacak.

Polis memuru olmak isteyen adaylar için ön başvurular 08 – 21 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar,  https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.
Polis Alımı için sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Sınav Tarihlerini ilerleyen günlerde https://www.pa.edu.tr/duyurular.html adresinden açıklanacak.

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00’dan 21 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi
Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA
“27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

27. POMEM BAŞVURU KILAVUZU

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER
POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından
kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden
alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul
edilecektir.)
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
(Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden
(60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00)
taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci
maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş
veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK
personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş
veya çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3
puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93
puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate
alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından
gün almamış olmak, (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo
şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini
inceleyiniz.
(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy
uzunluğu olacaktır.)
(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI -27.00 BMI aralığında Beden
Kitle İndeksi olacaktır.)
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa
dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel
Sayfa 4 / 9
dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan
bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el
yazısı ile durumunu belirtecektir.)
ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İnternetten ön başvuru yapan adayların şahsen başvuru ve sınav için getirmesi gereken belgeler;
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli
T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra
yazacaktır.)
b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı
tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
c) Sağlık Bilgi Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı
tarihte, sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin
bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr
adresinden indirilecektir.)
d) Mezuniyet bilgisi mezun olduğu üniversite tarafından YÖK sistemine işlenmemiş olan adaylar
diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisini getirecektir. Diğer adaylar mezuniyetine
ilişkin herhangi bir belge getirmeyecektir. (Mezuniyet bilginizin YÖK Sistemine işlenip işlenmediğini eDevlet’ten kontrol edebilirsiniz.)
(Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi
ile birlikte kabul edilecektir.)
e) Polis Akademisi resmi internet sayfasından başvuruyu tamamladıktan sonra sınav giriş
belgesinde fotoğrafı olmayan adayların son bir yıl içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf getirecektir.
f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olması durumunda müracaat kabul komisyonuna ibraz
etmek üzere ilgili belgeyi getirecektir.
Sayfa 5 / 9
g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz,
yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi
yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)
ğ) Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak
olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya
Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.
h) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru
yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna
ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını Müracaat Kabul
Komisyonuna teslim eder.
ı) Sınav Giriş Belgesi,
UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları
alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ
(1) İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:
a) POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 08 Aralık (dahil)-21 Aralık (dahil) 2020
tarihleri arasında saat 23.59’e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile
giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı
kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet
tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan
dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
ç) Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden
müracaatı sırasında bilgisayar ekranında “Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocukları
Kontenjanından Başvuru Yapabilirsiniz” ibaresini göreceklerdir. Şehit veya Vazife Malulü olanların eş
veya çocuğu kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların;
Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuğu kapsamında bulunan
adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük
belgesinin Kurumca onaylı örneğini, Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya
çocukları kapsamında başvuru yapacak adaylar şehit veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca
onaylı örneğini dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube
Müdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve başvurularını yapabilmeleri için (0 312 462 87
16) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
d) İnternet üzerinden ön başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi
Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri belirlenmektedir.
Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön başvuru yapamayacağından ilgili
kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Sayfa 6 / 9
e) Yurtdışında ikamet edip de ülkemizde, Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarına göre
ikamet adresi bulunmayan ve 27. Dönem POMEM giriş sınavı başvuru şartlarını taşıyan adayların
internet üzerinden başvuru işlemi için Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü
ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
f) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru
işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta
yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
g) İnternet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim,
yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair
onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu
evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.
(2) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:
a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL
(Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00’dan 21 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi
Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA
“27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.
b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından
yatırılabilecektir.
c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma
işlemi yapılmayacaktır.
UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI
SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURULAR BAŞVURU ÜCRETİNİ
YATIRDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.

 1. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
  Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da
  yapamayan,
  Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından
  herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan,
  sınavı geçersiz sayılan,
  Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
  Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret
  yatıran,
  Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri
  ödenmeyecektir.
İlginizi Çekebilir:  Resul Aydemir Güngören Konseri - 27 Kasım 2021

(3) Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Aday Değerlendirme ve Seçme
Sınavı Tarihleri:
Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda
belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday
Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr
internet sayfasından ilan edilecektir.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru yaparak sınava katılacaklarını Polis Akademisi
Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.
Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet
ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan
edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara
katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep
telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik
cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı vb. araçlar, her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlar veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları
gerekmektedir.
SINAV ESASLARI
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık
kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde
yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır.
Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet
üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı
başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar.
Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık
kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.
Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı
Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir.
Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir
sonraki sınav aşamasına geçemezler.
Sayfa 8 / 9
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur”
kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu
bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı
olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis
Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır.
Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve
ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.
MÜLAKAT SINAVI
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat
sınavına tabi tutulurlar.
Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması
için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;
a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan
üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş
puan alması gerekir.
SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki
yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması
puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının
yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi
Başkanlığınca ilan edilir.
Sayfa 9 / 9
UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası
www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile
sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç
duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme
sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile,
geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları
ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri
kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday
hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:
Muvazzaf Subay Teğmen Alımı Başvuru Sonuçları Sorgulama

Paylaş:

more

 • Devlet Opera ve Balesi Personel Alımı Başvuru Formu 2021

  Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, başvurusu nasıl yapılır?, 2021 2022 DOB Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş ilanları başvuru formu, Sahne üstü sahne arkası, sanatçı başvurusu, Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya, Samsun DOB iş başvurusu için detaylar burada. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 85 personel alımı yapacağını açıkladı. Personel alımı için bakanlığa başvuru yapmak isteyen adaylar, başvurunun nasıl ve nereden yapılacağını araştırıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun’a sanatçı, sahne üstü ve sahne arkasına sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 29 Kasım 2021 ile 13 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak. DOB Genel Müdürlüğü toplamda 85 kişiyi işe alacak. Devlet Opera ve Balesi Personel Alımı Başvuru Genel Şartları En az lise mezunuOpera, Bale ve Tiyatro konularında genel kültürü yüksekİş konusunda deneyimli Başvuru yapılacak pozisyona göre başvuru şartları değişkenlik göstermektedir. Başvuru şartlarınızı öğrenmek için personel alım ilanını inceleyiniz. Devlet Opera ve Balesi Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvurularını aşağıdaki linke tıklayarak yapabilirler. https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=c28b28fa-bc3b-4f52-90e5-743e0e416636 Devlet Opera ve Balesi DOB Personel Alım ilanı için tıklayın. Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

 • Promobot Yüz Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Promobot yüz başvurusu nasıl yapılır?, Promobot face başvuru şartları, başvuru formu, promo-bot.ai, 200 bin dolar kaç tl, robota yüz verme bağış başvuru kayıt nereden yapılır?, MailOnline, Promobot gönüllü başvurusu için başvuru detayları burada. Amerika Birleşik Devleti ABD’de bir teknoloji şirketi yüzünü robotlar için bağışlayan kişilere 200 bin dolar vereceğini açıkladı. Promobot şirketine yüz başvurusu yapmak isteyen Türk vatandaşlar, başvurunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Promobot adlı şirket, Alışveriş Merkezi otel, AVM ve Havaalanlarında görevlendirilmek üzere tasarlanacak robotlara bir kişinin yüzünü vermeyi hedefliyor. Ömür boyu kullanılacak yüze karşılık yüzünü bağışlayan kişiye ise, 200 bin dolar Türk parasıyla 2 buçuk milyon lira vereceğini açıkladı. Başvuruya Türk vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Şirket 2023 yılında faaliyetlere başlayacak ve bir yüzü robot görünümü haline getirirken, 100 saatlik konuşma ile seçilen yüzün sesi de kayıt altına alınacak. Teknoloji devi Apple daha önce reklam yüzü olarak başvurular almıştı ve Trabzonlu Mustafa Mert Topal Apple tarafından kabul edilmişti. Promobot Yüz Başvuru Şartları Dünyanın her tarafından herkes başvuru yapabiliyor25 yaş üstündeki herkes başvuru yapabilirCinsiyet önemli değilAdayın “nazik ve arkadaş canlısı” bir yüzü olmalı Promobot Yüz Başvurusu Nasıl Yapılır? ABD’li şirket Promobot’a yüz başvurusu yapmak isteyen adaylar, aşağıdaki link üzerinden ilgili habere ulaşabilir ve websitesi üzerinden başvuru yapabilir. https://promo-bot.ai/media/humanoid_project/ Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

 • Nil Karaibrahimgil İzmir Konseri – 11 Aralık 2021

  İzmir Mavibahçe Nil Karaibrahimgil Konseri ne zaman, nerede, saat kaçta?, Karşıyaka Bostanlı Mavişehir ücretsiz halk konserleri 2021 2022, Nil Karaibrahimgil Konser Takvimi, Hilltown AVM, Mavibahçe Kent Meydanı için konser detayları burada. Türk pop müziğinin başarılı ismi Nil Karaibrahimgil 11 Aralık 2021 Cumartesi günü İzmir Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde hayranlarıyla biraraya gelecek. Mavibahçe ve Temiz Mama işbirliğinde düzenlenecek ücretsiz konserde sahne alacak olan Nil Karaibrahimgil sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Konserde Nil Karaibrahimgil’in şarkılarını dinlerken bir yandan da can dostlarımıza mama bağışı yaparak destek olabilirsiniz. Tüm bağışlar Karşıyaka Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne aktarılacaktır. Nil Karaibrahimgil Konseri Tarih: 11 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 19.00 Yer: Mavibahçe Kent Meydanı, Karşıyaka – İzmir Konser halka açık ve ücretsizdir. İzmir’deki Yeni Etkinliklerden Haberdar Olmak İçin TELEGRAM Kanalımıza Katılın. https://t.me/egeetkinlikcom

 • Santos Fan Token Nasıl ve Nereden Alınır?

  Santos FC Fan Token ne zaman çıkacak?, Binance Launchpad santos coin nasıl ve nereden alınır?, 2021 2022 Brezilya Futbol Kulüpleri fan token satın al, Binance referans üyelik, Santos token geleceği yorumlar, Santos fan ekşi sözlük için detaylar burada. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance Brezilya Futbol Kulübü Santos FC ile fan token anlaşması yaptığını duyurdu. Binance bu sponsorluk ile Santos formasının göğüs sponsoru ve eğitim kiti sponsoru oldu. Binance bu ortaklık ile Santos Fan Token’i öncelikle Launchpad ile BNB Havuzu ve BUSD ile Santos tokeni belirli bir süre tutan kullanıcılarına hediyeler verecek. Staking farming dönemi 26 – 27 Kasım 2021 tarihleri itibariyle yapılacak. Farming döneminin ardından Binance, SANTOS fan tokeni 1 Aralık 2021 Çarşamba günü listeleyecek ve alım satım için açık olacak. Henüz Binance üyeliğiniz yoksa aşağıdaki referans kodunu kullanarak üye olabilirsiniz. https://accounts.binance.com/tr/register?ref=95459389 Yatırım tavsiyesi değildir.

 • Beylikdüzü Belediyesi İş İlanları Başvuru Formu 2022

  İstanbul Beylikdüzü Belediyesi işçi, eleman, personel, memur alımı başvuruları ne zaman, 2021 2022 iş başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve başvuru formu, İŞKUR Kamu Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş son başvuru tarihi, Beden işçisi ilanları, İstanbul belediyeleri iş ilanları için başvuru detayları burada. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi İŞKUR üzerinden sürekli olarak işçi, personel ve eleman alımı yapıyor.. Belediyeye iş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, başvurunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Beylikdüzü Belediyesi daimi ve sözleşmeli çalışacak tecrübeli veya tecrübesiz işçi alımı başvurularını takip ederek sizde belediyede çalışma imkanı bulabilirsiniz. İş başvurularına başvuru yapmak için bazı şartları taşımanız gerekiyor. 2022 yılına ait iş ilanlarını sizin için ekleyeceğiz. Beylikdüzü Belediyesi İş Başvuru Şartları T.C. Vatandaşı olmakEmekli Olmamış OlmakBeylikdüzü ilçesinde ikamet ediyor veya edecek olmak45 yaşını geçmemiş olmakEn az ortaokul mezunu olmak * Başvuru şartları başvuru yapılacak pozisyona göre değişkenlik gösterebilir. Beylikdüzü Belediyesi İş İlanları Beylikdüzü Belediyesi 20 işçi alımı: https://media.iskur.gov.tr/49871/istanbul-beylikduzu-belediyesi-personel-a-s-31-12-2021.pdf * Yeni başvurular geldikçe, buraya eklenecektir. Beylikdüzü Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Beylikdüzü Belediyesi tarafından yayınlanacak iş ilanlarını takip ederek başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz. Başvurular genellikle İŞKUR üzerinden veya ilanda verilen mail adresine yapılıyor. Başvuruları takip etmek için telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

 • Bayraklı Şehir Hastanesi Açılış Tarihi Belli Oldu!

  İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? 2022, İzmir Şehir Hastanesine hangi hastaneler taşınacak, 2022’de açılacak hastaneler, son durum nedir?, Erdoğan şehir hastanesi açıklaması, personel alımı başvurusu nasıl yapılır için detaylar burada. 2014 yılında temeli atılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılış tarihi belli oldu. Açılış tarihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendisi açıkladı. İzmir’de deprem sebebiyle yıkılan evlerin yerine yapılan konutların açılışında İzmirliler ile buluştu. Söz verildiği tarih itibariyle deprem konutlarını sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’deki projelerinden de bahsetti. Projeler arasında en önemli projesi Şehir Hastanesi olduğunu söyleyen Erdoğan, hastanenin açılış tarihini de açıkladı. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Ne Zaman Açılacak? 2 bin 60 kapasiteli İzmir Şehir Hastanesi inşaatının bitmesine çok az kaldığını söyleyen Erdoğan, hastanenin Haziran 2022’de hizmete açılacağını duyurdu. İzmir Şehir Hastanesine hangi hastaneler taşınacak? * Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi* İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi (yataklı birimleri taşınacak)* Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi* Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (500 yatak eksiltilecek) İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır? İzmir Bayraklı Şehir Hastanesine iş başvurusu yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilir, Telegram kanalımıza katılarak iş ilanlarından haberdar olabilirsiniz. https://egeetkinlik.com/blog/2021/08/24/bayrakli-sehir-hastanesi-personel-alimi-basvuru-formu/ Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

 • İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı Hakkında Bilgiler

  İzmir Alsancak Mustafa Stadı nerede, nasıl gidilir, yol tarifi, Yeni Altay Alsancak Stadyumu kapasite, Alsancak stadı ne zaman açılacak?, Alsancak Stadı yeni ismi nedir? için stad hakkında detaylar burada. İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde yapılan Alsancak futbol stadyumu ilk olarak 1929 yılında yapıldı. Türkiye ve İzmir’in köklü takımları Altay, Karşıyaka ve Göztepe gibi kulüplerin futbol müsabakalarına oynadığı stadyumda önemli spor organizasyonları içinde kullanılmaktaydı. 2015 yılında depreme dayanıksız olması sebebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yıkılarak tekrar yapılma kararı verildi. Altay kulübünün maçlarını oynayacağı Alsancak stadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 6 yılın ardından 26 Kasım 2021 tarihi itibariyle yeni ve modern görünümüyle yeniden açıldı. Alsancak Stadyumu Yeni İsmi nedir? İzmir’in köklü kulübü Altay’ın maçlarını oynayacağı Alsancak Stadyumunun yeni ismi Altay’ın efsane eski futbolcusu ve şuanda teknik direktör olarak görevi yapan Mustafa Denizli’nin ismi verilmiştir. Yeni ismi Alsancak Mustafa Denizli Stadı olmuştur. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın kapasitesi Alsancak Mustafa Denizli Stadının seyirci kapasitesi 14.000 kişiliktir. Yeni Alsancak Stadı Nasıl Gidilir? Yol Tarifi Alsancak Stadı şehrin merkezindedir ve İZBAN şehir içi hızlı tren sistemi ile Alsancak istasyonunda indikten sonra yürüyüş mesafesinde kalmaktadır.

 • Buray Konser Takvimi 2021 – 2022

  Buray Konseri ne zaman, nerede, saat kaçta?, Buray konser tarihleri 2021 2022, Buray ücretli ücretsiz halk konserleri, Buray İstanbul Ankara İzmir konseri bilet fiyatları ne kadar?, bilet satın al için konser detayları burada. Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden Buray, yeni konserlerine devam ediyor. Sanatçı Buray tarafından gerçekleşecek tüm konserlere aşağıda bulabilirsiniz. Konserler açıklandıkça liste güncellenecektir. Buray Konser Takvimi 10 Aralık 2021 – Volkswagen Arena, İstanbul 11 Aralık 2021 – Ankara ATO Congresium 17 Aralık 2021 – Trabzon KTÜ AKM 18 Aralık 2021 – Ordu Latife 31 Aralık 2021 – İzmir Kaya Thermal 4 Şubat 2022 – İstanbul Zorlu PSM 26 Şubat 2022 – İstanbul Ülker Arena 4 Mart 2022 – Mersin Yenişehir AKM 5 Mart 2022 – Kayseri Erciyes KM Buray’ın konser vermesini istediğini yerleri yoruma yazabilirsiniz.

 • İzmir Tiyatro Festivali 2021

  İzmir Tiyatro Festivali ne zaman, nerede, saat kaçta?, Tiyatro Şenliği, şöleni, oyunlar 2021, TAKSAV, International Theatre Festival, Programı, oyun takvimi, sahneler, ücretli ücretsiz oyunlar için festival detayları burada. İzmir Tiyatro Festivali, dokuzuncu kez 3-13 Aralık 2021 tarihlerinde tiyatro severler ile buluşacak. Pandemi nedeniyle geçen sene düzenlenemeyen İzmir Tiyatro Festivali, DİRENÇ temasıyla sizleri sahnelerde buluşmaya davet ediyor. Festival 2012 yılından bu yana bir çok tiyatro ekibini binlerce seyirci ile ağırladı. Her yıl farklı grupların sahne aldığı festivale yurtdışından oyunlarda katılıyor. Festival oyunları belediyelerin katkılarıyla ücretli ve ücretsiz olarak seyirci ile buluşacak. Festival programı önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Festival programı https://www.izmirtiyatrofestivali.org/ adresinden öğrenilebilir. 9. İzmir Tiyatro Festivali Tarih: 3 – 13 Aralık 2021 Yer: İzmir Çeşitli Mekanlar İzmir’deki Yeni Etkinliklerden Haberdar Olmak İçin TELEGRAM Kanalımıza Katılın. https://t.me/egeetkinlikcom

 • Resul Aydemir Güngören Konseri – 27 Kasım 2021

  Resul Aydemir Misal konseri ne zaman, nerede, saat kaçta?, Resul Aydemir Konser Takvimi 2021 2022, İstanbul Güngören Belediyesi, Gençosman Kültür Merkezi, Resul Aydemir Yetenek sizsiniz performansı, Resul Aydemir kimdir? için konser detayları burada. Misal lakaplı rapçi Resul Aydemir, 27 Kasım 2021 Cumartesi günü İstanbul Güngören Gençosman Kültür Merkezi’nde ücretsiz bir konser verecek. İstanbul Güngören Belediyesi tarafından organize edilen konserde sahne alacak olan Resul Aydemir, Yetenek Sizsiniz yarışmasında gösterdiği performans ile tanınınmaya başlandı. Konsere giriş için online kayıt formu doldurulması gerekiyor. Resul Dindar Konseri Tarih: 27 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 20.00 Yer: Gençosman Kültür Merkezi, Güngören – İstanbul Konser halka açık ve ücretsizdir. Konsere giriş için kayıt linki: https://www.gungoren.bel.tr/etkinlik/resul-aydemir-konseri İstanbul’daki Yeni Etkinliklerden Haberdar Olmak İçin TELEGRAM Kanalımıza Katılın. https://t.me/marmaraetkinlik

Etiketler: , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.