Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Alımı Başvuru Formu 2021 | EgeEtkinlik.com 2022

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Alımı Başvuru Formu 2021

Home » 2021 Etkinlikleri » Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Alımı Başvuru Formu 2021

Yorum Ekle

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Memuru Alımı Başvuruları ne zaman?, Ankara Zabıta Memuru Başvuru Sorgulama, Mansur Yavaş Zabıta Memuru İlanı başvuru ekranı, Zabıta Memuru Parkur Sınavı ne zaman?, Ankara zabıta sınavı ne zaman saat kaçta?, Ankara Zabıta Memuru Başvuru Şartları, Ankara Zabıta Memuru KPSS puanı, Ankara Zabıta Memuru İstenen Evraklar için detaylar;

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Memuru alımı için ilan yayınladı. KPSS Lisans türünden 70, KPSS Önlisans türünden 65 alan adaylar Zabıta Memurluğuna başvuru yapabilecek. Adaylar Zabıta alımı ilanına online olarak başvuracak.

Online başvuru yapan adaylar, 14/06/2021 tarihinden 30/06/2021 tarihi mesai günlerinde aşağıda bulunan evraklar ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 250 ZABITA MEMURU ALIMI İÇİN DETAYLAR;

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Sıra No  Kadro Sınıfı KadroDerecesi Sayısı Niteliği Cinsiyeti KPSSTürü KPSSPuanı
1 Zabıta Memuru GİH 10/8/7 150 Üniversitelerin Hukuk,Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın/Erkek P3 70
2 Zabıta Memuru GİH 10/8/7 70 Üniversitelerin Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler ön lisans programlarından birinden mezun olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Kadın/Erkek P93 65
3 Zabıta Memuru GİH 10/8/7 20 Üniversitelerin Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi veKontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma veKontrol önlisans programlarının birindenmezun olmak,en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Kadın/Erkek P93 65
4 ZabıtaMemuru GİH 10/8/7 10 Üniversitelerin Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği,Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği,Fermente Ürünler önlisans programlarınınbirinden mezun olmak. Ön Lisans Mezunu olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Kadın/Erkek P93 65

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
   • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
   • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR :   Sosyal Yardım Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır?

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ …

PARKUR BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar,

https://basvuru.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 • Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

                Adaylar;

14/06/2021 tarihinden 30/06/2021tarihi mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 02/07/2021tarihinde belediyemiz https://basvuru.ankara.bel.tr/ adresinde ilan edilecek olup,Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.
 • Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav 06/07/2021-16/07/2021 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç) Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARAadresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SONUÇLARA İTİRAZ;

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir.Belediye,asıl aday sayısı kadar yedek aday dabelirleyebilir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını veya tamamını alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ …

MÜLAKAT PARKUR PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ..

Paylaş:

 • Boğaziçi Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Formu 2022

  İzmir Boğaziçi Üniversitesi personel alımı başvurusu 2022 ne zaman, nasıl yapılacak, Mühendis Büro Personeli, Temizlikçi, güvenlik alımı başvuru şartları, başvuru formu indir, Boğaziçi Üniversitesi eleman, işçi alımı detayları burada. İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Boğaziçi Üniversitesi yeni personeller istihdam edecek. Boğaziçi Üniversitesi, sözleşmeli olarak 209 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 07 Ağustos 2022 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacak. 2020 KPSS sonucuna göre alımlar yapılacak. İstihdam edilecek personel ve pozisyonlar şunlardır; Koruma ve Güvenlik Görevlisi Destek Personeli / Temizlik Destek Personeli / Bahçıvan Destek Personeli / Şoför Büro Personeli Mühendis Tekniker Boğaziçi Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Şartları 18 – 35 yaş aralığında olmak, Vardiyalı veya gerekli durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmaması, Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmaması, Arşiv Araştırması sonucunun olumlu çıkması, Görevini yapmasına engel teşkil edecek beden veya akıl hastalığı bulunmaması Boğaziçi Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır İstanbul Boğaziçi Üniversitesi personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Başvuru Formu indir Başvuru esnasında teslim etmeniz gereken başvuru formunu indirmek için tıklayın. Teslim edilmesi gereken diğer evraklar için alım ilanına göz atın. BÜ Personel Alımı Başvuru İlanı Metni için tıklayın. Yeni Başvurulardan haberdar olmak için Telegram veya Youtube kanalımıza katılın.

 • Günbatımı Konserleri 2022 – İzmir

  İzmir Günbatımı Konserleri 2022 başlıyor. Karşıyaka Bostanlı Seyir Terası, Alsancak Vapur İskelesi, Konak Çim Alan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz konser, Gün batımı konserleri ne zaman, nerede, ağustos programı detayları burada. Günbatımı Konserleri, İzmir’in farklı yerlerinde sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. İzmir Çim Konserleri’nden sonra halkın ilgi gösterdiği etkinliklerden olan Günbatımı Konserleri, Bostanlı Seyir Terası, Alsancak Vapur İskelesi ve Konak Çim Alan’da sizlerle buluşacak. Güneşin batışıyla birlikte gerçekleşen konserlerde keyifli dakikalar sizleri bekliyor. Her cuma günü düzenlenecek konser serisini kaçırmayın. Günbatımı Konserleri Konserler saat 20.00 itibariyle başlayacaktır. Halka açık ve ücretsizdir. 12 Ağustos 2022 FURKAN İPEK Konseri Yer: Konak Çim Alan19 Ağustos 2022COVER PUFF GİRLS Konseri Yer: Alsancak Vapur İskelesi  26 Ağustos 2022 VOLTA Konseri Yer: Bostanlı Seyir Terası  İzmir’de düzenlenen etkinliklerden haberdar olmak için TELEGRAM kanalımıza katılın ve INSTAGRAM hesabımızı takip edin.

 • Bolu Belediyesi Nakdi Destek Yardım Başvurusu

  Bolu Belediyesi ailelere 2000 TL sosyal yardım yapacak. Bolu Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır 2022 – 2023, Tanju Özcan Nakdi destek başvuru şartları formu, Aile sigortası nedir, parası nasıl alınır, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, yardım parası nereye, ne zaman yatacak detayları burada. Bolu Belediyesi yardım başvurusu yapan ailelere nakdi destek verecek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her koşulda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya gayret gösteren Bolu Belediyesi yeni yardım paketini açıkladı. Aile Sigortası adı altında verilecek yardım kapsamında 4 bin aileye her ay olmak üzere 2.000 TL yardım desteğinden bulunacak. Tanju Özcan önderliğinde verilecek yardımlar 12 ay boyunca devam edecek. Aile Sigortası nedir? Aile Sigortası, Bolu Belediyesi tarafından verilen bir yardım paketidir. Belediye, yardımlara verilen Yoksulluk maaşı ve ihtiyaç maaşı gibi isimleri doğru bulmuyor. Yardım alan kişileri de rencide etmemek için Aile Sigortası adı altında sosyal yardım yapacak. Bolu Belediyesi Nakdi Destek Başvuru Şartları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Bolu sınırları içerisinde ikamet etmek, İhtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşamak Bolu Belediyesi Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır? Bolu Belediyesi tarafından verilecek 2000 TL nakdi destek yardım başvurusu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne giderek bizzat başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmaya giderken yanınızda kimliğinizi götürmeyi unutmayın. Bolu Belediyesi Yardım Başvurusu Sonuçları Ne Zaman Belli Olacak? Bolu Belediyesine yardım başvurusu yapan vatandaşlar başvuru sonucunu 15 ila 45 gün arasında öğrenebilecek. Başvurusu kabul edilen aileler ile belediye iletişime geçecektir. Bolu Belediyesi Yardım Parası Ne Zaman Ve Nereye Yatacak? Bolu Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara vereceği 2000 TL yardım parası başvuru yapan aile bireyinin banka hesabına yatacak. Nakdi destek parasının hangi tarihlerde yatacağı henüz belli olmamıştır. Yeni Başvurulardan haberdar olmak için Telegram veya Youtube kanalımıza katılın.

 • Düzce Belediyesi Asker Yardımı Nasıl Alınır? Asker Çantası Başvurusu

  Düzce Belediyesi askere giderek gençlere asker çantası yardımı yapacak. Düzce Belediyesi asker yardımı başvuru formu, Asker Çantası başvuru şartları, Faruk Özlü Mehmetçik desteği, ücretsiz asker çantası içindekiler ve detaylar burada. Düzce Belediyesi vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek gençlere asker çantası yardımı yapacak. Düzce Belediyesi’nin askere gidecek Mehmetçik için hazırladığı bu çanta ile teslim olduğu kışlada bir çok ihtiyacını görecek. Kışlaya adım attığı itibariyle kullanacağı malzemeler 10 kişisel ihtiyaçtan oluşuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından dağıtılan asker çantasına başvuru yapan herkes alabiliyor. Asker Çantası İçindekiler Şampuan, Duş lifi, Sabun, Tıraş bıçağı, Tıraş köpüğü, Diş macunu, Diş fırçası, Kolonya Düzce Belediyesi Asker Çantası Başvuru Şartları Askere gidecek tarihi belli olan, Sevk (Sülüs) Belgesi olan, Düzce merkez mahallelerinde ikamet eden Düzce Belediyesi Asker Çantası Yardımı Başvurusu Düzce Belediyesi tarafından verilecek Asker Çantası Yardımı başvurusu yapmak isteyen gençler, 0380 523 01 58 numaralı hattı arayarak veya belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bizzat giderek başvuru yapabilirler. Asker Çantasını alırken, Sevk (sülüs) belgenizin yanınızda olması gerekmektedir. Yeni Başvurulardan haberdar olmak için Telegram veya Youtube kanalımıza katılın.

 • Serdivan Belediyesi Bebek Yardımı Başvurusu

  Sakarya Serdivan Belediyesi Hoşgeldin Bebek projesi ile annelere destek oluyor. Serdivan Belediyesi bebek yardımı nasıl alınır, başvuru şartları, bebek hijyen paketi başvuru sonuçları detayları burada. Sakarya Serdivan Belediyesi bebeği olan ailelere bebek yardım paketi dağıtıyor. Serdivan Belediyesi çiçeği burnunda annelerin mutluluğuna ortak olmak amacıyla Hoşgeldin Bebek projesini başlattı. Proje kapsamında özel olarak hazırlanan bebek hijyen paketi yeni anne ve baba olan ailelerin evlerine teslim ediliyor. Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından verilen bebek yardımından faydalanmak isteyen aileler başvuru yaparak alabiliyor. Hoşgeldin Bebek Paketi İçeriği Bez, Islak mendil, Şampuan, Vücut losyonu, Tırnak makası, Ateş ölçer Serdivan Belediyesi Bebek Yardımı Başvuru Şartları Sakarya Serdivan ilçesinde ikamet ediyor ve yeni bebek sahibi olduysanız bebek yardımından başvuru yaparak faydalanabilirsiniz. Serdivan Belediyesi Bebek Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır Serdivan Belediyesi tarafından verilen bebek hijyen paketinden almak isteyen aileler, 444 54 50 numaralı telefonu arayarak veya belediyeye giderek bizzat başvuru yaparak bebek yardımı alabilirsiniz. Bebek Yardımı Başvuru Sonuçları Serdivan Belediyesine yaptığınız bebek yardımı başvuru sonuçları çok kısa bir zamanda sonuçlanıyor ve sizinle irtibat kurulucaktır. Başvuru şartlarına uyan herkes bu yardımdan faydalanacaktır. Bebek Yardımı Ne Zaman Gelir? Serdivan Belediyesi’nin bebek yardımı kapsamında ailelere hediye ettiği bebek hijyen paketi başvurunuz onaylandığı itibariyle 1 hafta içerisinde adresine kadar teslimi yapılıyor. Yeni Başvurulardan haberdar olmak için Telegram veya Youtube kanalımıza katılın.

 • Bais Global Logistics Burs Başvuru Formu 2022

  Bais Global Logistics burs başvuruları ne zaman?, Bais Global Logistics başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?, Bais Global Logistics burs başvuru şartları 2022 – 2023, Üniversite öğrencileri için burs, 1500 tl burs başvuru için burs detayları burada. Bais Global Logistics 15 üniversite öğrencisine vereceği eğitim bursu başvuruları başladı. Burs Başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için detaylar belli oldu. Bais Global Logistics, 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılı boyunca 12 boyunca ayda 1500 TL burs imkanı sağlayacak. Başvurular, 23 Eylül 2022 Cuma gününe kadar online başvuru formu üzerinden alınacak. Bais Global Logistics Bursu Başvuru Şartları Üniversite öğrenimine devam eden her öğrenci bu bursa başvuru yapabilmektedir. Merak ettikleriniz için iletişim: [email protected] Bais Global Logistics Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? Bais Global Logistics Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki linke tıkladıktan sonra, açılan sayfadaki başvuru formunu doldurarak başvurularını yapabilirler. https://baisglobal.com.tr/burs/ Bais Global Logistics Burs Başvuru Sonuçları ne zaman açıklanacak? Bais Global Logistics bursu başvuru sonuçları 28 Eylül 2022 Çarşamba günü açıklanacak. Burs almaya hak kazanan kişiler ile iletişime geçilecektir. Bais Global Logistics Burs ne zaman yatacak? Bais Global Logistics tarafından verilecek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin ilk parası 30 Eylül 2022 tarihinde banka hesabına yatacak. Her ay sonu 1500 TL hesaplarında olacak. Bais Global Logistics Kimdir? Bais olarak, 2009’dan bu yana, tüm operasyonlarımız için odak noktamız çıkış noktasından varış noktasına kadar maliyet ve zamandan tasarruf sağlayabileceğimiz en güvenilir ve en pratik çözümleri sunmaktır. Yeni Başvurulardan haberdar olmak için Telegram veya Youtube kanalımıza katılın.

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Kadrolu İşçi Alımı Başvuru Formu

  Gençlik ve Spor Bakanlığı kura ile kadrolu işçi alımı yapacağını açıkladı. GSB işçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, İŞKUR başvuru formu detayları burada. Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolu işçi alımı yapacak. GSB iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvurunun nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. GSB, sözlü sınav ile 1017 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. İşçi alımına başvurular 8 – 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Temizlik görevlisi olarak çalışacak adaylar, kura ile belirlenecek. Kura da ismi çıkan adaylar sözlü mülakata tabi tutulacak. Mülakatı başarılı olarak geçen adaylar yaşadıkları ilde kadrolu olarak iş başı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 767 temizlik işçisi, 144 engelli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü temizlik işçisi alacak. GSB İşçi Alımı Başvuru Şartları Türk vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, En az lise mezunu veya dengi okullardan mezun olmak, Görevini devamlı yapmaya, tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engeli bulunmaması, GSB İşçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından istihdam edilecek kadrolu işçi alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR’un web sitesi veya ALO 170’i arayarak başvuru yapabilecek. GSB Kura ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınacak işçi alımı kura çekimi, İŞKUR tarafından 31 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. İsteyen adaylar, kura çekimini canlı olarak izleyebilecek. GSB Sözlü Sınav ne zaman, nerede yapılacak? Kura çekimi sonrası sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar yaşadıkları şehirde sözlü sınava girebilecek. Sözlü sınav yeri ve tarihi daha sonra açıklanacak. Adaylar sözlü sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekiyor. GSB Sürekli İşçi Alımı Başvuru İlanı için tıklayın. Yeni Başvurulardan haberdar olmak için Telegram veya Youtube kanalımıza katılın.

 • Sosyal Yardım Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır?

  Sosyal Yardım Başvurusu yapan vatandaşlar kaç günde sonuçlanır sorusunun cevabını merak ediyor, ne kadar sürede açıklanır 2022 – 2023, yardım parası ne zaman yatacak, Nakdi Destek sorgulama, e-devlet sosyal yardım başvuru sonucu öğrenme, yardım parası başvuru şartları detayları burada. Sosyal Yardım Başvurusu yaparak yardım almak isteyen vatandaşlar, başvurularının ne zaman sonuçlandığını merak etmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bir çok insan ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorluk çekmektedir. Hal böyle olunca vatandaşlar, başta devlet olmak üzere kuruluşlara sosyal yardım başvurusu yapmaktadır. Başvuru yapan vatandaşlara nakdi destek, alışveriş kartı gibi destekler verilmektedir. İhtiyaçlarını bir an karşılamak veya borçlarını ödemek için sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar, başvurunun ne kadar sürede açıklanacağını öğrenmek adına araştırmalar yapmaktadır. Sosyal Yardım Başvurusu Kaç Günde Açıklanır? Sosyal yardım başvurusu yapan ailelerin yardım alıp alamayacağı en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Yaptığınız başvurunun araştırılıp açıklanması başvuru yoğunluğuna göre değişmektedir. Sosyal yardım sonuçları 15 ila 45 gün arasında açıklanmaktadır. E-devlet Sosyal Yardım Başvuru Sonucu Öğrenme Sorgulama E-devlet üzerinden yapılan başvurularınız durumunu öğrenmek için, şifreniz ile sisteme giriş yapın. Ardından arama bölümüne “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” yazarak açılan sayfada başvuru durumunuzu öğrenebilirsiniz. Sosyal Yardım Ne Zaman, Nereye Yatacak? Sosyal Yardım başvurusu kabul edilen vatandaşların nakit ödemeleri başvuru esnasında verdikleri IBAN numarasına yatmaktadır. Banka hesap bilgilerini vermeyen vatandaşlar ödemelerini ise T.C. Kimlik bilgileri ile PTT den alabilirler. Sosyal yardım paraları her ay sonuna doğru yatırılmaktadır. Yeni Başvurulardan haberdar olmak için Telegram veya Youtube kanalımıza katılın. https://youtu.be/KS03bbAdDT0

 • İzmir Karaburun Kösedere Üzüm Festivali

  İzmir Karaburun Belediyesi Kösedere Üzüm Festivali 2022 tarihi belli oldu. Kösedere Üzüm Şenliği ne zaman, nerede gerçekleşecek, İzmir merkez’den servis var mı?, Kösedere köyü konser etkinlikleri, stand başvurusu detayları burada. İzmir Karaburun Kösedere Üzüm Festivali’nin 21 Ağustos 2022 Pazar günü Kösedere köyünde gerçekleşecek. Karaburun Belediyesi tarafından bu sene 13. kez organize edileecek Üzüm Festivali, ilçenin doğal yaşam değerleri ve özgün ürünlerini korumak amacıyla düzenlenmektedir. Kösedere Üzüm Festivali zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival kapsamında Atölyeler, Söyleşiler, Şovlar ve Kortej, Yarışmalar, Konserler ile Sultaniye Üzüm çeşitleri ve Yöresel Ürün Stantları sizlerle buluşacak. Kösedere Üzüm Festivali 2022 ne zaman, nerede? Kösedere Üzüm Festivali, İzmir Karaburun ilçesi Kösedere Köyü’nde 21 Ağustos 2022 pazar günü gerçekleşecek. Festival gün boyu devam edecek. Kösedere Üzüm Festivaline İzmir Merkez’den servis var mı? Kösedere Üzüm Festivaline katılmak isteyen ziyaretçiler için İzmir Merkez’den servis olanağı bulunmamaktadır. Sadece Karaburun Belediyesi tarafından ilçeden köye servis kaldırılacaktır. Diğer misafirler kendi araçlarını veya toplu taşıma araçları ile festival alanına ulaşım sağlayacaktır. Kösedere Üzüm Festivali Stand (stant) Başvurusu Nasıl Yapılır Kösedere Üzüm Festivali’nde stand (stant) açmak isteyen vatandaşlar, Karaburun Belediyesi ile iletişime geçerek başvuru yapabilirler. Festivalde üzüm stantları, kadınların el işi stantları ve çeşitli stantlar kurulacaktır. İzmir’de düzenlenen etkinliklerden haberdar olmak için TELEGRAM kanalımıza katılın ve INSTAGRAM hesabımızı takip edin.

 • MaNga Ankara Konseri – 7 Ağustos 2022 – Çubuk Barajı

  MaNga Ankara Çubuk Barajı Rekreasyon Alanı’nda konser verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi MaNga konseri ne zaman, nerede, saat kaçta olacak?, Manga Konser Takvimi 2022, Ankara Yaz Konserleri detayları burada. Rock müziğinin önemli gruplarından maNga, 7 Ağustos 2022 Pazar akşamı Çubuk Barajı Rekreasyon Alanı’nda ücretsiz bir konser vermeye hazırlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarına özel düzenlenen konserler kapsamında sahne alacak olan maNga, sevilen şarkılarıyla herkesi coşturacak. Bir Kadın Çizeceksin, Cevapsız Sorular ve Beni Benimle Bırak gibi şarkılarıyla coşmaya var mısınız? Öyleyse bu ücretsiz konseri kaçırmayın. maNga Ankara Konseri ne zaman, nerede, saat kaçta? maNga, 7 Ağustos 2022 Pazar günü saat 18.00’de Çubuk Barajı Rekreasyon Alanı’nda sahne alacak. Konsere katılmak isteyen kişiler için Ankara Kızılay’dan ring seferleri düzenlenecektir. Ring Seferleri şu şekildedir; Kızılay Zafer Çarşısı – Çubuk-1 Barajı (15.00 – 17.30 arası) Çubuk-1 Barajı – Kızılay Zafer Çarşısı (20.30 – 22.30 arası) Ankara’daki Yeni Etkinliklerden Haberdar Olmak İçin TELEGRAM Kanalımıza Katılın.

Etiketler: , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.