Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Alımı Başvuru Formu 2021 | EgeEtkinlik.com | Fırsat Etkinlikleri | Konserler | Tiyatro | Festival

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Alımı Başvuru Formu 2021

Home » 2021 Etkinlikleri » Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Alımı Başvuru Formu 2021

Yorum Ekle

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Memuru Alımı Başvuruları ne zaman?, Ankara Zabıta Memuru Başvuru Sorgulama, Mansur Yavaş Zabıta Memuru İlanı başvuru ekranı, Zabıta Memuru Parkur Sınavı ne zaman?, Ankara zabıta sınavı ne zaman saat kaçta?, Ankara Zabıta Memuru Başvuru Şartları, Ankara Zabıta Memuru KPSS puanı, Ankara Zabıta Memuru İstenen Evraklar için detaylar;

Ankara Büyükşehir Belediyesi 250 Zabıta Memuru alımı için ilan yayınladı. KPSS Lisans türünden 70, KPSS Önlisans türünden 65 alan adaylar Zabıta Memurluğuna başvuru yapabilecek. Adaylar Zabıta alımı ilanına online olarak başvuracak.

Online başvuru yapan adaylar, 14/06/2021 tarihinden 30/06/2021 tarihi mesai günlerinde aşağıda bulunan evraklar ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 250 ZABITA MEMURU ALIMI İÇİN DETAYLAR;

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Sıra No  Kadro Sınıfı KadroDerecesi Sayısı Niteliği Cinsiyeti KPSSTürü KPSSPuanı
1 Zabıta Memuru GİH 10/8/7 150 Üniversitelerin Hukuk,Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın/Erkek P3 70
2 Zabıta Memuru GİH 10/8/7 70 Üniversitelerin Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler ön lisans programlarından birinden mezun olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Kadın/Erkek P93 65
3 Zabıta Memuru GİH 10/8/7 20 Üniversitelerin Çevre, Çevre Sağlığı, Çevre Kirlenmesi veKontrolü, Çevre Koruma, Çevre Koruma veKontrol önlisans programlarının birindenmezun olmak,en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Kadın/Erkek P93 65
4 ZabıtaMemuru GİH 10/8/7 10 Üniversitelerin Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği,Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği,Fermente Ürünler önlisans programlarınınbirinden mezun olmak. Ön Lisans Mezunu olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Kadın/Erkek P93 65

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
   • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
   • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
İlginizi Çekebilir:  Yeşilay Bağımlılık Yarışması Sonuçları ve Ödül Töreni 2021

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ …

PARKUR BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar,

https://basvuru.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 • Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

                Adaylar;

14/06/2021 tarihinden 30/06/2021tarihi mesai günlerinde yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARA adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

BASVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 02/07/2021tarihinde belediyemiz https://basvuru.ankara.bel.tr/ adresinde ilan edilecek olup,Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.
 • Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav 06/07/2021-16/07/2021 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç) Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Kompleksi içerisinde bulunan Atatürk Spor ve Sergi Sarayı / Altındağ-ANKARAadresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ – SONUÇLARA İTİRAZ;

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün % 50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir.Belediye,asıl aday sayısı kadar yedek aday dabelirleyebilir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını veya tamamını alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ …

MÜLAKAT PARKUR PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ..

 • Anıl Piyancı Küçükçekmece Konseri – 23 Haziran 2021

  Anıl Piyancı İstanbul Küçükçekmece Nurettin Şen Parkı konseri ne zaman, saat kaçta?, Anıl Piyancı ücretsiz halk konseri, halkalı konseri, Anıl Piyancı Konser Takvimi, Küçükçekmece Konserleri 2021, Küçükçekmece Belediyesi Yaz Konserleri ve Nurettin Şen Parkı nasıl gidilir? için etkinlik detayları yazımızda. Türk rap müziğinin en çok dinlenen isimlerinden Anıl Piyancı, İstanbul Küçükçekmece Nurettin Şen Parkı’nda ücretsiz bir konser verecek. Yetmiyor, Yağmurlar, Tavşan ve Kafa 10 gibi şarkılarıyla tanınan Anıl Piyancı, pandemi yasaklarından sonra ilk konserini İstanbul’da verecek. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sanatçı sevilen şarkılarını sizler için seslendirecek. Ayrıca Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği Online ses yarışmasında birinci olan Küçükçekmece’nin yeni sesini dinleme şansı bulabileceksiniz. Anıl Piyancı, 17 Temmuz 1990 İzmir Karşıyaka doğumlu rap sanatçısıdır. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirmiştir. Müzik kariyerine çok genç yaşta başlamış ve birçok projede yer almıştır. Anıl Piyancı İstanbul KonseriTarih: 23 Haziran 2021 ÇarşambaSaat: 19.00Yer: Nurettin Şen Parkı, Halkalı Küçükçekmece – İstanbulAdres: Halkalı Merkez, Posta Sk. 5 A, 34303 Küçükçekmece/İstanbulKonser halka açık ve ücretsizdir.

 • Efes Pilsen Blues Festival 2021 olacak mı? Konserler ne zaman?

  Efes Pilsen Blues Festival 2021 ne zaman?, Efes Blues Festivali olacak mı?, Efes Blues Festival ne zaman başladı?, Efes Blues Festival sanatçıları, festival neden yok?, Türkiye Blues festivalleri, Sahne alan sanatçılar ile ilgili etkinlik detayları burada. Efes Pilsen ve Pozitif Live tarafından 1989 yılından beri düzenlenen Efes Blues Festival, 2021 yılında düzenlenecek mi? merak ediliyor. Efes Blues Festival, 20 şehir 24 konser ile en son 2012 yılında düzenlendi ve büyük ilgi görmüştü. Her yıl merakla beklenen konser programı ile özlem duyulan festivalin bir daha organize edilmemesi meraklılarını çok üzmüştü. Festivalin alkol markasının etkinlik adıyla yapılmasının yasak olduğundan dolayı yapılmadığı sanılıyor ama bir çok festival hayranı farklı bir isim ile de olsa festivalin yeniden düzenlenmesini istiyor. Gelenekselleşen ve heyecanla beklenen bir etkinliğe dönüşen Efes Pilsen Blues Festival kapsamında 22 yılda 87 grup ve 267 sanatçı sahne aldı; toplam 355 konser gerçekleştirildi. Bu konserlere 424 binin üzerinde müziksever katıldı. Peki sen, ülkenin en güzel, zevkli geçen organizasyonlarından biri Efes Blues Festivalin yeniden gerçekleşmesini ister miydin?

 • MEB Ücretsiz Akıllı Baston Dağıtımı Başvuru Yapma

  Milli Eğitim Bakanlığı MEB ücretsiz akıllı baston dağıtımı başvuru formu 2021, Wewalk Birlikte Yürüyelim Akıllı Baston Başvurusu ne zaman?, Ücretsiz Akıllı Baston başvurusu nasıl yapılır?, Akıllı Baston Başvuru Sonuçları, Akıllı Baston Bavşuru Şartları 2022, Görme Engellilere Akıllı Baston Projesi, E-devlet akıllı baston kayıt ekranı, ortaokul ve lise öğrencilerine Akıllı Baston dağıtımı detayları haberimizde. Milli Eğitim Bakanlığı MEB ile WeWalk firması ile yapılan iş protokolü kapsamında Birlikte Yürüyelim projesinden toplanacak bağışlar ile Akıllı Bastonlar ücretsiz olarak ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtılacak. Başvurular görme engelliler okulları aracılığıyla yapılacak. WeWalk Birlikte Yürüyelim projesi ile görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim ve öğretim başta olmak üzere her türlü imkandan faydalanmaları sağlanacak. Proje kapsamında bu yıl 1000 öğrenci Akıllı Baston sahibi olacak. İki sene içerisinde de 2.500 görme engelliye akıllı baston ücretsiz olarak verilecek. WeWalk Akıllı Baston Başvurusu Nasıl Yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek olan ücretsiz Akıllı Baston başvurusu için aşağıdaki linke tıklayarak ekrana gelen başvuru formunu doldurarak yapabilir. https://docs.google.com/forms/d/1HrY2WhbJhTo_RvQTYJcIONGBCGVT7frdUJrWRb5vKH8/viewform?edit_requested=true WeWalk Akıllı Baston Nedir? WeWALK Akıllı Baston sizlere, beyaz bastonun baş kısmına takılarak rahat ve alışık olduğun bir kullanım sunar. Yürürken karşına çıkan direk, ağaç dalları gibi baş üzerindeki engelleri algılar ve titreşimle seni uyarır. Ayrıca WeWALK Akıllı Bastonu App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirebileceğin WeWALK uygulaması ile bağlayabilir ve uygulamanın tüm özelliklerine bastonundan erişebilirsin. WeWalk Akıllı Baston Özellikleri WeWALK uygulaması ile eşleştirdiğinde:*Konumunuzu Bulun*Toplu Taşımayı Kontrol Edin,Sesli Asistan Kullanın*Bastonunuzu Bulmak İçin SesliUyarıyı Kullanın WeWalk Akıllı Baston Uygulamasını indir Apple Store uygulamasını indirmek için tıklayın… Android Google Play uygulamasını indirmek için tıklayın

 • Şahinbey Belediyesi Ayakkabı Dağıtımı Randevu Alma Başvuru 2021

  Gaziantep Şahinbey Belediyesi Ayakkabı dağıtımı randevu alma, Şahin Bey Belediyesi Ayakkabı için başvuru formu, Şahinbey Belediyesi Ayakkabı hediyesi başvuru şartları, sahinbey.bel.tr online başvuru, Şahinbey ücretsiz bedava ayakkabı başvurusu, Ayakkabı randevu iptali nasıl yapılır? için detayları aşağıda bulabilirsiniz. Gaziantep Şahinbey Belediyesi karne hediyesi olarak ilçede yaşayan çocuk ve gençlere ayakkabı hediye ediyor. Ayakkabılar randevu yöntemiyle sahiplerine ulaşıyor. Vatandaşlar, Online başvuru formunu doldurarak ayakkabı alabiliyor. Şahinbey Belediyesi karne hediyesi olarak ilçede yaşayan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine 150.000 adet Slazenger markalı ayakkabı verecek. Şahinbey Belediyesi Ayakkabı Dağıtımı Başvuru Randevu Alma Nasıl Yapılır? Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtımı yapılan ayakkabılardan almak isteyen vatandaşlar aşağıdaki linke tıklayarak randevu alabilir ve ayakkabı başvurusu yapabilir. Okul farketmeksizin ikametgah adresi Şahinbey ilçesine bağlı tüm vatandaşlar ayakkabı dağıtımından faydalanabiliyor. http://basvuru.sahinbey.bel.tr/ayakkabi2020.aspx Şahinbey Belediyesi Ayakkabı Dağıtımı Randevu İptali nasıl yapılır? Ayakkabı Dağıtımı için daha önce randevu alan vatandaşlar aşağıdaki linke tıklayarak randevularını iptal edebilir. http://basvuru.sahinbey.bel.tr/AyakkabiIptal.aspx

 • İzmir Özel Veni Vidi Göz Hastanesi Nerede?, Randevu, Muayene Ücreti

  İzmir Özel Veni Vidi Göz Sağlığı Merkezi nerede?, Nasıl gidilir?, Ne zaman açılacak?, Online Randevu Alma, Randevu Telefonu, Veni Vidi Göz ne demek, nedir?, Karşıyaka Göz Hastanesi Doktorlar, Veni Vidi Göz Ulaşım Adresi, Muayene Ücreti 2021, Veni Vidi Göz Hastanesi Kampanya, Veni Vidi Göz Tedaviler için detayları yazımızı bulabilirsiniz. 29 yıllık tecrübe ve deneyimli uzman hekim kadrosuyla Veni Vidi Göz Hastanesi, İzmir Çiğli ilçesine bağlı Ataşehir’de göz sağlığı merkezi açıyor. Görmek Mutluluk ilkesiyle Türkiye’den aldığı güç ile Veni Vidi Göz Hastanesi 10. merkezini İzmir’e açıyor. Vatandaşların Katarakt, Akıllı Lens, Lazer Tedavisi, Diyabet Göz gibi önemli hastalıkların son teknoloji tedavi yöntemleriyle derdinize derman oluyor. İzmir Özel Veni Vidi Göz Hastanesi Nerede?, Nasıl Gidilir? Adres : Ataşehir, Mavişehir Kipa Kavşağı, 8258/3. Sokak No: 4, 35640 Çiğli/İzmir Yol Tarifi için tıklayın. İzmir Özel Veni Vidi Göz Hastanesi Muayene Ücreti ne kadar? İzmir Özel Veni Vidi Göz Hastanesi Muayene ücretleri 150 Lirasından başlamaktadır. İzmir Özel Veni Vidi Göz Hastanesi Randevu Nasıl Alınır? Randevu Telefonu: Telefon : 444 0 481 Online Randevu https://venividigoz.com/ adresinden sağ taraftaki hızlı randevu bölümüne tıklayarak alabilirsiniz. Veni Vidi Göz Nedir, Ne demek? Roma İmparatoru Sezar’ın ünlü bir sözüdür Veni, Vidi, Vici. Türkçe Karşılığı Geldim, Gördüm, Yendim anlamındadır.

 • İzmir Kokteyl Festivali 2021

  İzmir Kokteyl Festivali ne zaman?, İzmir Coctail festivali nerede?, Bilet fiyatları ne kadar?, Bukupon fırsatı bileti, Hangout Bahçe nerede?, Biletix bilet al için etkinlik detayları. İzmir’in sosyal mesafe kurallarına uygun yılın ilk mini festivali Kokteyl fest, 11 Temmuz 2021 Pazar günü Hangout Bahçe’de gerçekleşecek. Normalleşme adımlarının atılmasıyla Hangout Bahçe, Kokteyl Festivali ile sezona hızlı bir giriş yapıyor. İlki 2020 yılında düzenlenen ve yoğun ilgi gören Kokteyl Festivaline bu sene sınırlı katılımcı ile gerçekleşecek. Özenle seçilen taze meyveler, klasik ve special kokteyller, workshoplar, oyunlar ve daha fazlası Kokteyl Fest Bahçe’de sizleri bekliyor! Kokteyl Fest Bahçe11 Temmuz 2021 Pazar16.00Yer: Hangout Bahçe, Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Cd. 94 A,Bornova / İzmirBilet Fiyatları: 100 TLİletişim: Rez 0545 426 46 88 (rez için telefon 11:00 – 18:00 arası aktifdir)

 • İzmir Film ve Müzik Festivali 2021

  İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Film ve Müzik Festivali ne zaman?, İzmir Müzik Festivali konserleri, İzmir Film ve Müzik Festivali nerede?, Film Müzik Festivali etkinlik programı 2021, Cahit Berkay Kültürpark Açıkhava Konseri, Film ve Müzik Festivali online bilet, QR kodlu giriş bileti için detayları yazımızda bulabilirsiniz. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Uluslararası Film ve Müzik Festivali 21 Haziran – 1 Temmuz 2021 tarihleri arasında film ve müzikseverler ile buluşacak. 21 Haziran Avrupa Müzik Günü’nde başlayacak olan İzmir Film ve Müzik Festivali’nde bir çok kesime hitap eden konserler, söyleşiler, filmler gerçekleşecek. Festival kapsamında yerli ve yabancı 87 film gösterilecek ve konserler yapılacak. Festival İzmir Sanat, Fransız Kültür Merkezi, Bıçakcı Han ve Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleşecek. Festival programını aşağıdan bulabilirsiniz. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşecek olup, etkinliklere QR kodlu bileti olanlar giriş yapabilecek. Biletleri buraya tıklayarak alabilirsiniz. İzmir Film ve Müzik Festivali Etkinlik Programı 2021 22 Haziran 2021 Festivalin 1.Günü İzmir Sanat11:00 Söyleşi: C.Berkay, A.Erkin, Y.Tura12:00 Değirmen15:00 Kırık Bir Aşk Hikayesi18:00 Mimaroğlu Fransız Kültür Merkezi13.00 Cherbourg Şemsiyeleri16.00 Sessizliğin Müziği19:00 Tangolar Bıçakçı Han14:00 Muhsin Bey17:00 Yozgat Blues Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu20:30 Film Ekibiyle Söyleşi21:00 Hayaletler 23 Haziran 2021 Festivalin 2.Günü İzmir Sanat12:00 Fantasia 15:00 Söyleşi ve İmza: Atilla Dorsay 18:00 Ah Gözel İstanbul* Fransız Kültür Merkezi13.00 St. Petersburg İblisleri 16:00 Güney19:00 Rochefortlu Genç Kızlar Bıçakçı Han14:00 Yılanların Öcü17:00 Bir Yudum İnsan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu 21:00 Açık Hava Tiyatrosu Cahit Berkay Fim Müzikleri Konseri 24 Haziran 2021 Festivalin 3.Günü İzmir Sanat12:00 Gizem Treni15:00 Umutsuzlar18:00 Kovan* Fransız Kültür Merkezi13.00 Beatles, Turne Yılları16.00 Gusto19:00 Buena Vista Social Club Bıçakçı Han14:00 Anadolu Turnesi17:00 Anayurt Oteli Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu20:30 Film Ekibiyle Söyleşi21:00 Nuh Tepesi 25 Haziran 2021 Festivalin 4.Günü İzmir Sanat12:00 Dünyada 20.000 Gün15:00 Radiogram18:00 Aşk, Büyü, vs.* Fransız Kültür Merkezi13.00 Blue16:00 Sen Şarkılarını Söyle19:00 Whitney Bıçakçı Han14:00 Hayatım Roman17:00 Bitmeyen Yol Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu20:30 Film Ekibiyle Söyleşi21:00 Nasipse Adayız 26 Haziran 2021 Festivalin 5.Günü İzmir Sanat12:00 Güzel Çirkin15:00 Aman Doktor18:00 Yaz Fransız Kültür Merkezi13.00 Sükut16:00 Tatar Çölü18:00 Söyleşi Fetay Soykan Morricone Üstüne Bıçakçı Han14:00 Fantasia 200017:00 Mavi Sürgün Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu20:30 Film Ekibiyle Söyleşi21:00 İnsanlar İkiye Ayrılır 28 Haziran 2021 Festivalin 6.Günü İzmir Sanat12:00 Leyla Gencer, La Diva Turca15:00 Görünmeyen18:00 Beni Sev Fransız Kültür Merkezi13.00 Dalida16:00 Rock’n Roll19:00 Gundermann Bıçakçı Han14:00 Ruhi Su17:00 Gülüşan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu20:30 Film Ekibiyle Söyleşi21:00 Ölü Ekmeği 29 Haziran 2021 Festivalin 7.Günü İzmir Sanat18:00 Söyleşi:Serdar Kalafatoğlu ile TV Dizilerinde Müzik Fransız Kültür Merkezi13.00 Bir Kadın Zaferi16:00 Yesterday19:00 Keman Öğretmeni Bıçakçı Han14:00 Herşeye Rağmen17:00 Necdet Yaşar \ Nazım Hikmet Şarkıları Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu20:30 Film Ekibiyle Söyleşi21:00 Ceviz Ağacı 30 Haziran 2021 Festivalin 8.Günü İzmir Sanat12:00 Pavarotti15:00 Neredesin Firuze?17:00 Söyleşi Ezel Akay18:00 İngiltere Benim Fransız Kültür Merkezi13.00 Tereddüt16:00 Şarlatan19:00 Söyleşi: A. K. Lazarliewickz,Yeşim Ustaoğlu Bıçakçı Han14:00 T. German, Kor ve Ateş Yılları17:00 Anadolunun Kayıp Şarkıları Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu20:30 Film Ekibiyle Söyleşi21:00 Kraliçe Lear 01 Temmuz 2021 Festivalin Son Günü İzmir Sanat12:00 Soğuk Savaş15:00 Macar Ustalardan Kısalar18:00 Biz Böyleyiz Fransız Kültür Merkezi13.00 Beyaz Tanrı16:00 İz Bıçakçı Han14:00 Müslüm17:00 Unutursam Fısılda *İşaretli filmlerde gösterim sonunda söyleşi yapılacaktırTüm gösterimlerde pandemi koşullarına uygun olarak maske ve mesafe kuralına uyulacaktır. Salonlara %50 kapasite ile seyirci alınacaktır

 • Yeşilay Bağımlılık Yarışması Sonuçları ve Ödül Töreni 2021

  Yeşilay Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek temalı bağımlılık yarışması sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?, Büyük Ödül töreni ne zaman ve nerede yapılacak?, Yeşilay yarışması dereceye giren ilkokul, ortaokul ve lise kazanan resimler, Yeşilay yarışması il ilçe birincileri, Yeşilay yarışması 2021 ödülleri, Yeşilay Başarı Belgesi için detaylar burada. Yeşilay’ın her yıl düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek temalı bağımlılık yarışması 2021 yılında 11. kez gerçekleşiyor. Türkiye’de yaşayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin katılacağı yarışma’nın sonuçları ne zaman açıklanacağı ve ödül töreni’nin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. YEŞİLAY YARIŞMASI 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Yeşilay tarafından düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Temalı bağımlılık yarışması Eylül ayında açıklanacak. Yarışma sonuçları açıklanmasının ardından Büyük Ödül Töreni de aynı ay içerisinde gerçekleşecek. Ödül Töreni İstanbul’da daha sonra belirlenecek salonda yapılacak. YEŞİLAY YARIŞMASI 2021 ÖDÜLLER İl düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinde İl birincilerine 1.000 TL ödül verilecektir. Ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olan katılımcılara 10.000 TL; ikinci olan katılımcılara 5.000 TL; üçüncü olan katılımcılara ise 3.000 TL ödül verilecektir. Okul ve ilçe birincileri snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden başarı belgesi alabilecektir.

 • Ankara Ücretsiz BESYO Hazırlık Kursu 2021

  Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu BESYO’ya ücretsiz hazırlık kursuna başvuru nasıl yapılır?, Kimler başvuru yapabilir?, Başvuru şartları nelerdir?, BESYO Parkur Kursu, Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu Besyo Kursu başvuru, Ankara bedava besyo kursu kayıt formu, Ankara BESYO kursu ne zaman?, Ankara BESYO kursu hangi günler?, BESYO Kursları, BESYO Hazırlık Kursu başvuru telefonu için detaylar yazımızda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, BESYO Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna hazırlanan üniversite adaylarına özel ücretsiz Hazırlık kursu açtı. BESYO parku sınavına katılacak öğrenciler için kurs başvuruları başladı. Haftalık 8 grubun katılacağı BESYO Hazırlık Kursları covid-19 tedbirleri kapsamında yapılacak. Ankara’da ikamet eden ve BESYO’ya hazırlanan tüm gençlerin katılacağı kurslar haftada iki gün olacak şekilde ayarlandı. Ankara BESYO Hazırlık Kursu nerede? Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak vereceği BESYO Hazırlık Kursu Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonunda yapılacak. Ankara BESYO Hazırlık Kursu Başvuru Nasıl Yapılır? Büyükşehir’in BESYO Hazırlık Kursuna katılmak isteyen üniversite adayları online başvuru yoluyla katılabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak online başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. https://parkurkursu.ankara.bel.tr/ İrtibat Tel: 0(312) 273 97 90Adres: Yunus Emre Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:14 Sincan/ANKARA

 • Beykoz Kart Bakiye Sorgulama

  Beykoz Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine hitap eden Beykoz Kart Bakiye Sorgulama nasıl yapılır?, Bakiye yükleme, para çekme, para transferi yapılır mı?, İndirimli marketler, Beykoz Kart ne iş yapar?, Limiti ne kadar?, Beykoz Sosyal Kart Alışveriş Noktaları, Kartımı kaybetti, ne yapmalıyım?, Beykoz Kart başvuru formu, Başvuru sorgulama yazımızda. İstanbul Beykoz Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Beykoz Kart yoğun ilgi görüyor. Beykoz ilçesinde oturan kart sahipleri, sosyal tesislerden ve anlaşmalı marketlerden %25 indirimli faydalanabiliyor. Beykoz Kart’ı şuana kadar 22 bin kişi kullandı. Kişiye özel ve fotoğraflı bastırılan kartları kare kod ile başka kişilerin kullanması mümkün olmuyor. Beykoz Kart kullanıcılarına yüklenen nakit paralar ile de alışveriş yapılıyor. Beykoz Kart kullanıcıları alışveriş yaptıktan sonra kart bakiyelerini nasıl öğrenebileceğini merak ediyor. Beykoz Kart Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır? Beykoz Sosyal Kart kullanıcıları https://beykozkart.beykoz.bel.tr/login adresinden giriş yaparak kart bakiyelerini öğrenebilir. Ayrıca Beykoz Belediyesi Çözüm Merkezi Hattını arayarak (444 666 1) kart bakiye sorgulama yapabilirler.

Etiketler: , , , , , , ,

BURADAN YORUM YAPABİLİRSİN