İncirliova Toki Başvurusu Yapma 2020 – 2021 | EgeEtkinlik.com | Fırsat Etkinlikleri | Konserler | Tiyatro | Festival

İncirliova Toki Başvurusu Yapma 2020 – 2021

Home » Etkinlikler » 2020 Etkinlikleri » İncirliova Toki Başvurusu Yapma 2020 – 2021

Yorum Ekle

Toplu Konut Dairesi Başkanlığı TOKİ dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor! Peki Aydın Toki Başvurusu Nasıl Yapılacak?, Başvuru için aranan şartlar nelerdir?, Kura / Açık Artırma Tarihi ne zaman? Satışa Devam eden konutlar, TOKİ Daire Kura Başvurusu, Başvuru ücreti ne kadar?, Başvuru nereden yapılacak?, Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? işte detaylar;

Aydın ilçesine bağlı İncirliova’da yapılan TOKİ işyeri ve dairelere başvurular başlıyor.
16 Aralık 2020 Pazartesi günü başlayacak olan başvurular 27 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek. Daire fiyatları 168 bin lira ile 195 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Daireler 2 oda 1 salon olarak satışa sunulacak.
Başvuruyla ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz

Proje Adı: AYDIN İLİ İNCİRLİOVA İLÇESİ 206 ADET KONUT, 4 ADET DÜKKAN VE 1 ADET CAMİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 39 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 16 Kasım 2020 – 27 Kasım 2020
Başvuru Bedeli: 2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1
Kura Tarihi: 03 Aralık 2020
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. İncirliova/Aydın
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 07 Aralık 2020 – 18 Aralık 2020 arasında
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 22 Aralık 2020 – 24 Aralık 2020 arasında
(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;
1)“Diğer alıcı adayları” kategorisi
1) BAŞVURU ŞARTLARI:

 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
  veya il nüfusuna kayıtlı olması,
   Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın
  almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun
  bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve
  Yetimleri kategorisi hariç )
 3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
 1. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5500.00TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki
  çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en
  fazla 5500.00TL olması gerekmektedir.)
 2. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet
  başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.
  2) BAŞVURU İŞLEMLERİ, GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU BEDELİ İADESİ:
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  Ayrıca,
 4. Başvuru Formu,
   Kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecektir,
   Banka tarafından numaralandırılarak teslim alınacak ve 1 nüsha da başvuru sahibine geri verilecektir.
 5. Başvuru işlemleri sırasında alıcı adaylarından başvuru sırasında başvuru bedeli alınacaktır.
  Başvuru Bedellerinin İade Edilmesi:
   Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 07 Aralık 2020 tarihinden itibaren,
   Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini
  21 Aralık 2020 tarihinden itibaren,
   Yedek hak sahipleri 25 Aralık 2020 tarihinden itibaren TC. Ziraat Bankası AŞ. yetkili Şube’lerinden geri
  alabilecektir.
  Başvuru Formu ile yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Bankaya teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz
  edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir.
  3) ÖDEME BİLGİLERİ:
  Peşinat ve Vade Seçenekleri:%12 peşinat bedeli için 180 ay vade,%20 peşinat bedeli için 240 ay vade
  Taksit Ödeme Başlangıç Tarihi: Konut teslim tarihini takip eden ay
  Taksit Ödeme Periyodu: Ayda bir
  Borç Bakiyesi Güncelleme Periyodu: Yılda iki kez (altı ayda bir, Ocak –Temmuz)
  Güncelleme Oranı: Bir önceki 6 aylık dönemdeki, Memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en
  düşük olan (Şehit Ailesi Kategorisi hariç)
  İlk Dönemsel Artış Tarihi: Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.
 6. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar seçecekleri peşinat ve vade seçeneği ile
  taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
 7. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden
  yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
 8. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili Banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
  (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
  aşağıda sunulmaktadır.
İlginizi Çekebilir:  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu

4 ) EN DÜŞÜK- EN YÜKSEK KONUT BEDELİ / VADE SEÇENEKLERİ:

5) KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

 1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde
  gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
 2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile
  belirlenecektir.
 3. Kura sırasında 2+1 konut için 39 adet yedek hak sahibi belirlenecektir.
 4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru
  şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve
  ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği
  bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.
 5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde
  kura ile belirlenecektir.
 6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut
  değişikliği) yapabileceklerdir.
  6) SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ VE SÖZLEŞME AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:
  Sözleşme imzalama tarih ve yeri yukarıda belirtilmiştir.
  Sözleşme aşamasında ibraz edilecek belgeler:
 7. Başvurulan projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı yeterlidir. Kayıtlı olmayanlar için
  Nüfus Müdürlüklerinden alınacak son 1 (bir) yıldır projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge.
 8. Hane halkı gelirinin en fazla net 5500.00TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
   Başvuru sahibi evli ise kendisi ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge (tabi olarak çalıştıkları sosyal
  güvenlik kurumundan çalıştığına dair alınan belge ile maaş bordroları vb.)
   Başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belge
   Belge getirmeyenlerin hakları iptal edilecektir. Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.
  7) OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :
  Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar
  devredemeyeceklerdir.
  Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak
  olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi
  halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat
 9. tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade
 10. edilecektir.
 11. 8) YAPI RUHSAT TARİHİ
 12. Proje yapı ruhsat tarihi:
 13. 9) CAYMA VE SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI
 14. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
 15. cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 16. Konut alıcısı, gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
 17. sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
 18. 10) KONUTUN TESLİM TARİHİ
 19. Konutlar sözleşme imzalama tarihinden itibaren 36 Ay içerisinde teslim edilecektir.Satış bedelleri KDV hariç
 20. bedeller olup, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun
 21. teslimi öncesinde peşin tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç
 22. bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir.
 23. 11) GENEL GİDERLERE KATILMA
 24. Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
 25. (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını
 26. anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
 27. üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan
 28. giderlerini ödemekle yükümlüdür.
 29. İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
 30. Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
 31. İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde
 32. gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m²
 33. hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.
 34. AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

 • İzmir Yılbaşı Programları – Konserleri 2021

  İzmir yılbaşı etkinlikleri 2021, İzmir’de yılbaşı nerede kutlanır? İzmir yılbaşı konser programları. İzmir Büyükşehir Belediyesi yılbaşı konseri 2021. Bu sene yılbaşı kutlanacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 2021

 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu

  İBB Sosyal Yardım Başvuruları devam ediyor. Peki başvuru nasıl yapılır?, Başvuru yollar nelerdir?, Ekrem İmamoğlu Yardım Başvuru Formu!, Sosyal Kart Başvurusu, Göç Yardımı, Halk Süt Başvurusu, Burs Başvurusu, Sağlık Hizmeti,

 • Haluk Levent Ahbap Derneği Tablet Başvurusu Yapma

  Haluk Levent Ahbap Platformu tarafından uzaktan eğitime destek amaçlı verilen tablet, internet, 1 yıllık online dersane için eğitim bursu başvuruları başladı. Başvuru formu!, Bedava ücretsiz tablet nasıl alınır? işte detaylar;

 • Esnaf Kira ve Fatura Desteği Başvuru Formu

  Pandemi nedeniyle Esnaf, tüccar ve İşletmeler için kira ve fatura desteği başvuruları başlıyor! Peki başvurular nereden yapılacak?, Başvurular ne zaman başlıyor?, Cafe, Berber, Kuaför, Kahvehane, Çay evi için kira ve

 • Borusan Kocabıyık Vakfı Ücretsiz Tablet Bilgisayar Başvuru Sonuçları

  Borusan Kocabıyık Vakfı ücretsiz tablet başvuru sonuçları. Borusan Kocabıyık Vakfı burs başvuru sonuçları. Borusan Kocabıyık Vakfı uzaktan eğitime destek başvuru sonuçları. e bursum başvuru sonuçları. Borusan Asım Kocabıyık Vakfı Nedir?

Etiketler: , , , , , ,

Etkinliğe Yorum Yap