İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu | EgeEtkinlik.com | Fırsat Etkinlikleri | Konserler | Tiyatro | Festival

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu

Home » Etkinlikler » 2020 Etkinlikleri » İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu

Yorum Ekle

İBB Sosyal Yardım Başvuruları devam ediyor. Peki başvuru nasıl yapılır?, Başvuru yollar nelerdir?, Ekrem İmamoğlu Yardım Başvuru Formu!, Sosyal Kart Başvurusu, Göç Yardımı, Halk Süt Başvurusu, Burs Başvurusu, Sağlık Hizmeti, Engelli Yardımları, Gıda Yardımı, Çocuk Yardımı, Eğitim Yardımı işte detaylar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da ikamet edip, geçerli nedenlerle maddi durumu yeterli olmayan kişilere Sosyal Yardım, İstanbul Kart Yardımı, Nakdi Yardım, Göç Yardımı, Süt Yardımı ve İlkokul Yardımı gibi çeşitli imkanlar sunuyor.

*KADINLARA YAPILAN YARDIMLAR

Türkiye’yi derinden etkileyen 1999 Marmara Depremi’nden sonra örgütlü bir şekilde çalışmaya başlayan Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM), o tarihten bu yana birçok projeyi hayata geçirdi ve binlerce dezavantajlı aileye ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi gücü ile gönüllülerin bir araya gelerek oluşturdukları Merkez, 2005 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlanmış, 2016 yılında ise Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak kurumsallaşmıştır.

İstanbul genelinde dezavantajlı ailelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye çalışan müdürlük, kadın ve çocuk özelinde gerçekleştirilen sosyo-kültürel çalışmalar ile de sosyal hayatta var olma mücadelesi veren kadınlara destek olmaktadır.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Olarak;

 •  Sosyal Yardımlara ilişkin; Belediyeye verilmiş görevlerin yerine getirilmesini ve ihtiyaç sahiplerine uygun sosyal yardım ve hizmet modelinin belirlenmesini sağlamak,
 •  Müdürlüğe bağlı birimlerin toplam kalite ve kalite yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek, faaliyetlerin; onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,
 •  Kadın ve Aileye yönelik birimler kurmak, kurulan birimlerin tek merkezden yürütülmesini ve sosyal yardım hizmet faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 •  İhtiyaç duyulan sosyal hizmet uygulamalarının tespitinin yapılması için gezici ekipler kurarak; gerekli planlamaları yapıp bu konudaki çalışmaları yürütmek,
 •  Başvuru olmasa dahi medyaya yansıyan veya herhangi bir şekilde Büyükşehir Belediyesine bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere re’sen yapılacak inceleme üzerine yardım yapılmasını sağlamak,
 •  Müracaat eden aile veya bireyin adresinde inceleme yapmak, muhtaçlık belgesi almak, muhtaçlık belgesi temin edilemediği durumlarda, kimlik ve/veya adres tespiti yapmak, gerektiğinde Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşlarından gelen ihtiyaç sahibi kişilerin taleplerini değerlendirmek,
 •  Gerek görülmesi halinde yardımların mükerrerliğini önlemek ve kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla benzer işi yapan Özel-Resmi Kurum, Kuruluşlar ve STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ile bilgi alışverişinde bulunmak, gerektiğinde işbirliği yapmak,
 •  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçlarını karşılamaları için, haysiyet ve vakarını dikkate alarak, gizlilik ilkesi doğrultusunda ve imkânlar ölçüsünde, sosyal yardım hizmetlerinin yürütülebilmesi için Sosyal Yardım Kart hizmetini vermek,
 •  İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, ikinci el ya da yeni giysi, mobilya, ev eşyası gibi ayni yardımları kabul etmek,
 •  Toplumun ihtiyaçlarını tespit ederek, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet modelleri önermek, hizmet alanı ile ilgili konularda projeler geliştirmek, desteklemek, gerektiğinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürütmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmek,
 •  İhtiyaç duyulduğunda kentte, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her konuda araştırmalar ve eğitim amaçlı toplantılar yapmak; gerektiğinde yerel, ulusal ve uluslararası yapılan çalışmalarla ilgili işbirliğinde bulunmak,
 •  İstanbul sınırları içinde yer alan bölgelere ait analizler gerçekleştirerek uygun proje haritasını çıkartmak ve gerek görüldüğü takdirde bu doğrultuda stratejiler, alternatif çözümler ve uygulamalar üretmek,
 •  Birey ve ailelere psikolojik destek vererek ve gerektiğinde bu konuda rehberlik hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde; toplum huzuru için sağlıklı bireyler ve güçlü ailelerin oluşumuna katkı sağlamak, kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak,
 •  İstanbul sınırları içerisinde yaşayan çocuklara ve özellikle gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak çocuk kulüpleri kurmak. İstanbul’da ve gerekli durumlarda il ve ülke dışında dezavantajlı bölgelerde bulunan çocukların ve gençlerin sosyo-kültürel seviyelerine katkı sağlamak üzere etkinlikler düzenlemek,
 •  İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin akademik başarılarının arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 •  Mevcut imkânlar dâhilinde çocuk ve gençlere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, yürütmek, gerektiğinde diğer Kamu Kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde görev almak,
 •  Ulusal ve uluslararası bazda gerçekleştirilecek sergi, konferans, sempozyum, söyleşi, gösteri, fuar ve festivallere katılmak ve bu kapsamda imkanlar dahilinde çeşitli etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde Balkanlarda, Kafkaslarda ve Türki Cumhuriyetlerde, çeşitli geleneklerimizin yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 •  Kadın ve aile sorunları ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak,
 •  El ürünlerinin üretimi için plan ve programlar hazırlamak, eğitim atölyeleri kurmak, gerektiğinde kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı, ticarî faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici çalışmalar yapmak, imkanlar dahilinde kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte teşhir ve satış merkezleri açmak, pazar, sergi, fuar, panayır, kermes ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla gerektiğinde düzenlenen organizasyonlara katılmak,
 •  Sosyal ve Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması konusunda etkinlik düzenlemek,
 •  Müdürlükçe yürütülen faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak, personelin gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,
 •  Sosyal yardımlar hakkında sosyolojik araştırmalar yapmak. Müdürlüğün faaliyet gösterdiği alanda gerektiğinde: broşür, kitapçık, kitap, ajanda, dergi ve benzeri her türlü yayını ve anketi yapmak, yaptırmak,
 •  İhtiyaçların karşılanmasına ilişkin; Müdürlüğün nakdi ve ayni yardım faaliyetlerini sunarken, tanıtırken veya geliştirirken ihtiyaç duyduğu her türlü mal alımlarını, hizmet alımlarını ve danışmanlık işlerini, mevzuatta yer alan ihale usullerine göre temin etmek görevleri arasında yer alır.

Kadın Koordinasyon Birimi

 • – Çağrı Merkezi
 • – Atölyeler
  • Mefruşat
  • Giysi
  • Mobilya ve Geri Dönüşüm
  • Atma Dönüştür
 • – Çocuk Aktiviteleri
  • Çocuk Kulübü
  • Çocuk Gezileri
 • – Sosyal Etkinlikler
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri
  • Yaşlılar Haftası Etkinlikleri
  • Öğretmenler Günü Etkinlikleri
  • Anneler Günü Etkinlikleri
  • Doğu’dan İstanbul’a Kadın Eli Sergisi
  • Ramazan ve Kurban Bayramı Ziyaretleri
 • – Seminerler

*MADDİ SIKINTIDA OLAN KİŞİLERE YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR

İstanbul’da ikamet eden herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik sıkıntı ile karşılaşan, asgari seviyede dahi geçinme imkânı bulamayan dezavantajlı kişi ve ailelere karşılıksız sosyal destek hizmeti sağlıyoruz.

İstanbul’da ikamet edip, Kurumumuza mağduriyetlerini beyan ederek başvuran vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Mağduriyetleri doğrultusunda, Belediyemizin imkânları ölçüsünde, ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlıyoruz.

Sosyal Yardım Birimine, bizzat müracaat ederek kayıtları alınan ailelerimiz, ekiplerimiz tarafından tespitleri yapılıp değerlendirmeye alınır. Yardım kararı çıkan vatandaşlarımızın yardımlarını kolay ve huzurlu bir şekilde almaları sağlanmaktadır.

İstanbul’a çeşitli nedenlerle gelmiş, ekonomik ve sosyal olarak şehirde tutunamayan insanlarımızın geri dönüşlerini sağlamaya yönelik vatandaşımıza hizmet veriyoruz. 2014 yılı Kasım ayından itibaren Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Tersine Göç Projesi kapsamında ailelerin göç etmelerini sağlanmakta.

İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören engelli, şehit çocuğu, yetim, öksüz, öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi eğitim yardımı yapılmakta.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Olarak;

 •  İhtiyaç sahiplerine uygun sosyal yardım ve hizmet modelinin belirlenmesini sağlamak,
 •  Müdürlüğe başvuran vatandaşların ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının gerektiğinde yerinde tespitini yapmak, yaptırmak,
 •  Muhtaçlık Belgesi almak, muhtaçlık belgesi temin edilemediği durumlarda, kimlik ve/veya adres tespiti yapmak,
 •  İhtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni vardım yapmak ve destek sağlamak,
 •  Tersine göç hizmetleri kapsamında müracaat almak, inceleme yapmak ve gerektiğinde ihtiyaç sahibi ailelere gerekli hizmeti sunmak,
 •  Muhtaç aile ve bireylerin tedavi giderlerini karşılamak ve gerektiğinde tıbbi ilaç ve malzemelerini temin etmek,
 •  Sel, deprem, yangın, heyelan gibi acil müdahale gerektiren olağanüstü hallerde, afetzedelere ve muhtaçlara konut kiralamak veya kira yardımı yapmak,
 •  Herhangi bir nedenle sokakta kalan aile veya bireylere geçici olarak kalacak yer temin etmek ve bu süre zarfında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak,
 •  Yardım taleplerini ve çalışmalarını tespit, takip ve kontrol için gezici ekipler kurmak,
 •  İlgili mevzuat çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, Belediye iştirakleri ile diğer kamu ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri tarafından yapılacak ayni ve nakdi bağış ve yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,
 •  Sosyal yardımlar hakkında sosyolojik araştırmalar yapmak, faaliyetlerini duyurmak ve tanıtmak amaçlı broşür, kitapçık, kitap, ajanda, dergi gibi her türlü yayını ve anketi yapmak, yaptırmak,
 •  Göç, işsizlik ve gelir adaletsizliği nedeniyle ortaya çıkan ailevi ve toplumsal sorunların önlenmesi ve sosyal yapının güçlendirilmesi için her türlü araştırma, yayın, eğitim ve organizasyonu yapmak, yaptırmak,
 •  Sosyal yardım hizmet faaliyetlerinin, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi faaliyetlerinin programlı yürütülmesini sağlamak,
 •  Başvuru olmasa dahi medyaya yansıyan veya herhangi bir şekilde Büyükşehir Belediyesine bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere re’sen yapılacak inceleme üzerine yardım yapılmasını sağlamak,
 •  Eğitim Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilere ayni ve nakdi yardımların yapılmasını sağlamak,
 •  Yardıma muhtaç öğrencilere yönelik giysi, kırtasiye, nakdi ve diğer eğitim yardımlarını organize etmek,
 •  Kent sakinlerine hizmet verebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelere birimler açmak,
 •  Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Daire Başkanlığı arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
 •  Gerek görülmesi halinde yardımların mükerrerliğini önlemek ve kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla benzer işi yapan Özel-Resmi Kurum, Kuruluşlar ve STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ile bilgi alışverişinde bulunmak, gerektiğinde işbirliği yapmak,
 •  Müdürlükçe yürütülen faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak, personelin gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,
 •  İhtiyaçların karşılanmasına ilişkin; Müdürlüğün nakdi ve ayni yardım faaliyetlerini sunarken, tanıtırken veya geliştirirken ihtiyaç duyduğu her türlü mal alımlarını, hizmet alımlarını ve danışmanlık işlerini, ilgili mevzuat çerçevesinde ihale usullerine göre temin etmek,
 •  İlgili mevzuat çerçevesinde, eğitim yardımları kapsamında bağış kabul etmek, organizasyon ve/veya seminer tertip etmek, eğitici-öğretici her türlü yayın çıkarmak, etkinlik düzenlemek ve destek vermek görevleri arasında yer alır.
İlginizi Çekebilir:  İBB Eğitim Desteği Paketi Başvurusu Yapma

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri
– Sosyal Yardım İstanbul Kart
– Nakdi Yardım
– Göç Yardımı
– Eğitim Yardımı

*ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK YAPILAN YARDIMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1994 yılında yerel yönetimlerde bir ilki gerçekleştirerek Engelliler Koordinasyon Merkezi’ni kurdu ve engelli vatandaşlara bu merkez üzerinden hizmetlerini ulaştırmaya başladı. Zamanla çeşitlenen faaliyetleri ve büyüyen yapısı ile İstanbul’daki bütün engelli ve ailelerine yerinde hizmet ulaştırmayı amaç edinmiştir.

Müdürlük 18 Ocak 2013 tarih ve 230 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Engelliler Müdürlüğü (İSEM) adını aldı. Yeni projelerle sürekli gelişim ve yenilenme içinde olan İSEM; 2016 yılında İstanbul’un çeşitli noktalarına yayılan 24 merkez ve 8 İrtibat Bürosuna ulaşarak, profesyonelleşmiş tecrübesiyle engellilikle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermektedir. Ayrıca İSEM, sahip olduğu yenilikçi anlayışı ile engelliler ile ilgili yapılan projelerde kamuda öncü rol üstlenmektedir.

Engelliler Müdürlüğü Olarak;

 •  Başvuruda bulunan engellilerin kayıt altına alınmasını ve bilgilerin düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
 •  Müdürlüğün yapacağı çalışmalara veri sağlamak amacıyla istatistiki bilgileri düzenlemek,
 •  Müdürlüğe başvuruda bulunan kurum/kuruluş ve bireylere yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,
 •  Engellilere, engelli yakınlarına ve işbirliği içerisinde bulunulan kurum ve kuruluşlara bireysel veya grup olarak engellilerin yasal hakları konusunda bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak, mahkemede dosya takibi dışındaki danışmanlık hizmetlerini sağlamak,
 •  Mevcut durumda uygulanan yasalar ve yönetmeliklerle ilgili olarak karşılaşılan sorunları ve çelişkileri ortadan kaldırmak amacıyla ilgili kurumları bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak,
 •  Müdürlüğe başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal hizmetler sunmak,
 •  Müdürlüğe başvuran engellilerin, engelli yakınlarının, personelin ve engellilikle ilgili çalışma yapan kurumların/kuruluşların alanla ilgili konularda bilinçlendirilmelerini, bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak amacıyla seminer, panel, konferans, sempozyum, kongre vb. etkinlikler organize etmek,
 •  Engelli bireylerin istihdamını arttırıcı çalışmalar yürütmek,
 •  Müdürlüğün engellilik alanında yapılan hizmetlerini geliştirmek ve genişletmek amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 •  Engellilik konusunda yurt içindeki/yurt dışındaki uygulamaların araştırılması, yerinde gözlenmesi, kuruma ve yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde uyarlanması çalışmalarında yer almak, iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 •  Engellilere yönelik olarak özel eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak programlar hazırlamak ve eğitim hizmetleri vermek,
 •  Engelli ve engelli yakınlarının taleplerini sağlıklı verilere dayanarak tespit etmek amacıyla saha çalışmaları yürütmek, sosyal inceleme çalışmaları yapmak ve bu çalışmalarla ilgili sosyal inceleme raporları düzenlemek,
 •  Toplumda engelliler ve engellilik ile ilgili bilinci arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetler organize etmek,
 •  Müdürlüğün engelli bireylere yönelik hizmetlerini sunması sırasında toplum yararına çalışmaya istekli gönüllü bireyleri istek ve becerileri doğrultusunda organize ederek gönüllülük esasları çerçevesinde engelli bireylere ve ailelerine hizmet vermesini sağlamak,
 •  Müdürlük çalışmalarının kamuoyuna aktarılması, bunun yanında engelliliği önleyici ve engellilik olgusuyla ilgili bilgilendirici, bilinçlendirici kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınlan hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak,
 •  Üniversiteler, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve bunların üst kurulların, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla engellilere yönelik ortak çalışmalar yapmak, işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
 •  Toplu taşıma araçlarını bağımsız olarak kullanamayacak durumda engelli ve yaşlı olan bireylere imkânlar dâhilinde talep ettikleri mekânlara ulaşım hizmeti vermek,
 •  Engelli ve yakınlarına yönelik olarak toplumsal gelişmelerden eşit pay alabilmelerini, toplumla bütünleşebilmelerini ve sosyal rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla yaz kampı hizmeti sunmak,
 •  İhtiyaç sahibi engellilere yönelik olarak ihtiyaçlarını karşılayacak, hayatlarını kolaylaştıracak ayni yardımlarda bulunmak,
 •  Müdürlüğe başvuran engellilere yönelik sporla rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve yaygınlaştırmak,
 •  Engellilere yönelik olarak bakım hizmetlerinin de verilebileceği, engellilerin sosyal, eğitsel faaliyetlerde bulanabileceği sosyal hizmet birimleri oluşturmak ve yaygınlaştırmak,
 •  İşitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla Müdürlükten talep eden kurum/kuruluş ve kişilere Türk İşaret Dili Eğitimleri vermek ve görsel materyaller üretmek ve dağıtmak,
 •  İlgili mevzuat hükümleri gereği verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirmek görevleri arasında yer alır.

Amacımız

 • – Engellilerin;
  • • Bağımsızlaşmalarına destek olmak,
  • • Çevre koşullarını iyileştirmek,
  • • Kapasitelerini geliştirmek,
  • • Toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olmak,
  • • Toplumsal üretime katkıda bulunmalarını sağlamak,
  • • Bakım ve korunma konusunda özel ihtiyacı olan bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmektir.
 • – Sosyal Servis Hizmetleri;İSEM Sosyal Servisi, engelli ve yakınlarının ilk olarak başvurabilecekleri servistir. Bilgilendirme, danışmanlık, kurum içi ve dışı departmanlara yönlendirme ve bu yönlendirmelerin takibi, bütüncül bir sosyal hizmet sisteminin gerektirdiği şekilde sosyal servis tarafından gerçekleştirilmektedir. İSEM bünyesinde çalışan, alanında uzman sosyolog, psikolog ve kayıt elemanları aracılığıyla Sosyal Servis Hizmetleri şu kapsamda sunulmaktadır:
  • • Bireysel ve Grupla Danışmanlık
  • • Aile Eğitimi ve Seminer Çalışmaları
  • • Aile Erken Eğitim Programı
  • • Konuşma Terapisi
 • – Eğitim Hizmetleri;
  • • Engelliler Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezleri
  • • Karma Eğitim (İSEM Akademi) Hizmetler
  • • Türk İşaret Dili Eğitimleri
  • • Yaz Okulu Hizmetleri
  • • Özel Eğitim Hizmetleri
 • – Sosyal Destek Hizmetleri;
  • • Kültür ve Sanat Festivalleri
  • • Gezi ve Eğlence Programları
  • • Spor Etkinlikleri
  • • Kuaförlük ve Kişisel Bakım Hizmetler
  • • Manevi Bakım Hizmeti
 • – Sağlık Destek Hizmetleri;
  • • Sporla Rehabilitasyon
  • • Hidroterapi (Su İle Terapi)
  • • Atlı Binicilik
  • • Medikal Malzeme Desteği
  • • Medikal Malzeme Bakım-Onarım Atölyesi

*BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılacak tüm başvurular Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yapılmaktadır.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ ne Başvuru Yolları
 • • ALO 153 Çağrı Merkezi
 • • İnternet (beyazmasa.ibb.istanbul)
 • • E-mail (beyazmasa@ibb.gov.tr)
 • • Sosyal Medya (Facebook – Twitter – İnstagram )
 • • İletişim Noktaları
 • • Halkla İlişkiler Saha Hizmet Birimleri
 • • 1530 SMS Hattı
 • • Beyazmasa Mobil Uygulaması
 • • WhatsApp (05521530034)
 • • BİP

Pandemi nedeniyle yüz yüze görüşmeler yapılamamaktadır.

 • Karşıyaka Koleji Bursluluk Sınavı Sonuçları 2021

  21.yy Karşıyaka Koleji Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Çalışkan Karnemiz caliskan.karnemiz.com sınav sonuçları, İzmir Karşıyaka Koleji Online Okula Sınavı Başarı Sıralaması, Burs Oranları, Karşıyaka Koleji Emiralem Kampüsü, Karşıyaka Koleji Çiğli Kampüsü iletişim için işte detaylar; 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji 26, 27, 28 Ocak 2021 tarihlerinde online okula kabul sınavı gerçekleştiriyor. Bursluluk sınav sonuçları açıklanıyor. Karşıyaka Kolejinde burslu okumak isteyen için yapılan Okula Kabul Sınavı bu sene pandemi nedeniyle online olarak yapılıyor. Sınava giren öğrenciler sınav sonucunu merak etmeye başladı. Karşıyaka Koleji Bursluluk Sınavı Ne Zaman Açıklanacak? Karşıyaka Koleji için online sınavı’nın sonuçları sınav tarihinden sonraki hafta açıklanacak. 01 Şubat 2021 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Sınav Sonucu ve Başarı Durumu Öğrenme Nasıl Olacak? Karşıyaka Kolejinde sınava giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri sınav sonucunu ve Başarı Durumunu öğrenmek için sabırsızlanıyor. Sınav sonucu, Başarı Durumu, Burs durumunu öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler 0 (232) 843 8373 – 0 (232) 843 83 74 – 0 507 602 65 77 numaralı telefonları arayarak bilgi alabilirler. İslam Kalkınma Bankası Bursları Başvurusu 2021Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı Burs BaşvurusuSimya Koleji Kabul Sınavı 2021 Bursluluk Sınavı ne zaman? Başvuru FormuBahçeşehir Koleji Bursluluk Sınavı 2021 Başvuru FormuDarüşşafaka Ücretsiz Eğitim Sınavı Başvuru Formu 2021

 • Başakşehir – Trabzonspor Süper Kupa Maçı Uzun Özet İzle 27 Ocak 2021

  Medipol Başakşehir – Trabzon süper kupa maçı özet izle, Medipol Başakşehir – Trabzonspor maçı goller, Medipol Başakşehir – Trabzon kaç kaç bitti, Süper kupayı kim aldı. Medipol Başakşehir ile Trabzonspor süper kupa maçında karşı karşıya geliyor. 2019 – 2020 sezonunun şampiyonu Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası sahibi Trabsonspor ile 27 Ocak 2021 Çarşamba günü Olimpiyat Stadında oynanacak Süper Kupa maçı ile sezonun en büyüğü belli olacak. Maçın hemen bitiminde uzun özeti burada olacak. Medipol Başakşehir – Trabzon spor maçı özet izle Maç sonrası özet burada olacak. TeknoFest 2021 İstanbul2008 Milli Takım Hikayesi İzle Exxen

 • Bayındır Belediyesi Ödüllü Resim Yarışması 2021

  İzmir Bayındır Belediyesi, kuruluşunun 150. yılına özel olarak, ilköğretim öğrencileri yarışacağı ödüllü resim yarışması düzenliyor. Son başvuru tarihi 15 Şubat 2021. Bayındır Belediyesi kuruluşunun 150. yılında ilköğretim öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor. İlköğretim 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile İlköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için iki ayrı kategoride düzenlenen “Hayalimdeki Bayındır” konulu yarışmada her kategorinin birincilerine bisiklet, ikincilerine tablet ve üçüncülerine kablosuz kulaklık ödülü verilecek. Ayrıca her katılımcı eğitim seti alacak. Öğrenciler başvurularını www.bayindir.bel.tr adresindeki başvuru formunu doldurduktan sonra Bayındır Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapabilecek. Son başvuru tarihi 15 Şubat… Bayındır Resim Yarışması Başvuru Formu için tıklayınız KATILIM KOŞULLARI Yarışma Bayındır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm İlköğretim öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmiştir.Her katılımcı, yarışmaya daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış, özgün 1 (bir) resimle katılabilir.Resimler 35 cm x 50 cm ölçülerinde olmalıdır. Resmin ön yüzünde hiçbir yazı, imza ve ibare olmamalıdır. Yarışmaya katılan her öğrencinin eseri ile beraber şartname ekinde sunulan başvuru formu mutlaka olacaktır.Teknik serbesttir. (Pastel boya, kuru boya, guvaş boya, suluboya kullanılabilir.) Fotokopi ya da dijital ortamda hazırlanan resimler yarışmaya kabul edilmeyecektir.Yarışmaya katılacak eserler, yarışma konusuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Belirtilen koşullara uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.Yarışmaya katılacak eser, 15.02.2021 tarihi mesai bitimine kadar Bayındır Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir.Yarışmaya katılacak olan eserlerin değerlendirilmesi 16.02.2021 günü Bayındır Belediyesi’nde toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır.Değerlendirme sonrası eserleri ile ilk üçe giren katılımcılara Bayındır Belediyesi tarafından ödül dağıtımı gerçekleştirilecektir.Yarışmada ödül alan eserlerin tüm kullanım hakları Bayındır Belediyesi’ne aittir. Bayındır Belediyesi, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde yarışmada ödül alan eserlerin; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Ödüller: Her kategoride;Birinciye: Bisikletİkinciye: TabletÜçüncüye: Kablosuz kulaklıkAyrıca her katılımcıya eğitim seti verilecektir. Sonuçlar 16 Şubat 2021 tarihinde açıklanacaktır.

 • Blackpink Rose’dan Yeni Single 31 Ocak’ta

  Blackpink yeni klip, Blackpink Rose şarkısı tanıtım fragmanı, Blackpink 31 Ocak konseri, Blackpink the Show Rose, Blackpink the Show canlı konseri Blackpink Rose kimdir? Park Chae-young. Dünyada ve Türkiye’de oldukça popüler olan K-pop grubu Blackpink, 31 Ocak 2021’de büyük bir çevrim içi konser gerçekleştireceklerini duyurmuştu. Konseri bir kaç kez erteleyen ve iyi bir performans için ellerinden geleni yapacaklarını belirten grup üyeleri, şimdi de yeni bir sürpriz ile karşımıza çıktı. Blackpink Rose’dan Yeni Klip Blackpink’in The Show isimli konseri için geri sayım başladı. Herkesin merakla beklediği konsere ilgi büyük. 200 TL ve 250 TL olan biletler hızla satılmaya devam ediyor. Grup üyeleri de verilen paranın karşılığını almaları için hayranlarına sürprizler yapmaya başladı. https://youtu.be/LGkUW5cUPz8 Bugün Blackpink resmi Youtube hesaplarında Rose yani Park Chae-young, yeni single klibinin teaserını yayınladı. Klip 31 Ocak 2021’de yayınlanacak ve bilet alanlar konser ile birlikte bu şarkıyı ilk defa dinleyenler arasına girecek. Konser Hakkında Detaylı Bilgi İçin Şu Yazımızı Okuyunuz Konseri merakla bekliyoruz. Daha fazla bilgi için bizi takip edin.

 • Datça Badem Çiçeği Festivali 2021

  Muğla Datça Badem Çiçeği Festivali 2021 ne zaman?, Badem Çiçeği Festivali yapılacak mı?, Datça Festival izle, Badem Çiçeği Festivali Programı Etkinlikleri 2021, Badem Çiçeği Festivali nedir?, Badem Çiçeği Festivali Turları, Online Badem Çiçeği Şenliği, Badem Çiçeği Şenlikleri nerede yapılıyor?, Yarışmalar, Sergiler, Atölyeler, Yürüyüşler için işte detaylar; Muğla’nın şirin tatil beldesi Datça’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Badem Çiçeği Festivali pandemi nedeniyle bu sene online olarak gerçekleşecek. Datça Badem Çiçeği Festivali ne zaman? Dünyanın en güzel online festivali olmaya aday Datça Badem Çiçeği Festivali, bu yıl 12, 13, 14 Şubat 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleşecek. Badem Çiçeği Festivali Online nasıl yapılacak? Datça Badem Çiçeği Festivaline sadece katılım olmayacak. Festival kapsamında her yıl gerçekleşen çeşitli etkinlikler, yarışmalar bu yılda yapılacak ve etkinlikleri katılımcılar bu sene online olarak izleyebilecek. Badem Çiçeği Festivalinde bu sene neler var? 2021 Festival Programı nasıl? Festival programı net açıklanmasa da sadece yerel halkın katılacağı çeşitli yarışmaların düzenleneceği açıklandı.Yarışmalar ise şu şekilde;En Hızlı Badem Kırma YarışmasıEn İri Badem YarışmasıEn Bakımlı Bahçe YarışmasıYarışmalar kapsamında ilk üçe giren kişilere hediyeler verilecek.Festival yarışmalarla ilgili detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın. Festival nereden izlenecek? Festivalin henüz hangi site veya kaynaktan izleneceği belirtilmedi. Belli olduğunda yazıyı güncelleyeceğiz. Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği Perdeyi Sen Aç Yazarlık Yarışması 2021Harry Potter dizisi çıkacak mı? Ne zaman çıkacak?Sosyo App Her Ev Bir Sahne Etkinliği Her Bilet Bir UmutKardeş Türküler Canlı Konseri – 13 Şubat 2021Yıldız Tilbe Sevgililer Günü Konseri – 14 Şubat 202125. İstanbul Tiyatro Festivali Başvuru Formu 2021

 • Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği Perdeyi Sen Aç Yazarlık Yarışması 2021

  genç oyun yazarlığı yarışması, TC kültür ve turizm bakanlığı destekli yarışma, sgs derneği yarışması, perdeyi sen aç yarışması başvuru, oyun yazarlığı yarışması başvurusu. Tiyatro yarışması 2021. Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ın desteği ile “Perdeyi Sen Aç” sloganı ile Genç Oyun Yazarlığı Yarışması düzenleyeceklerini açıkladı. Yarışmaya başvuru yapmak isteyenler için son başvuru tarihi 12 Mart 2021. Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği, sosyal medya hesaplarından yarışmayı şu sözler ile duyurdu: “T.C. Kültür Bakanlığı maddi katkılarıyla, Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği’nin organizasyonunu üstlendiği ‘’PERDEYİ SEN AÇ!” sloganıyla birlikte geleceğin genç oyun yazarlarını arıyoruz.” Yarışmanın Konusu Ve Amacı:Türkiye genelinde 18-24 yaş arasındaki gençler arasında tiyatro oyun yazarlığı teşvik etmek; Yerli tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucu ve seyirciler ile buluşturmak; Türkiye’de telif hakları alanında toplumda farkındalık yaratmak. Yarışma Katılım Koşulları: Yarışmaya dosya halinde adaylar en fazla 1 (bir) eser ile başvururlar. Yarışma oyunlarının daha önce basılmamış olması gerekmektedir.Yarışmaya ancak daha önce herhangi bir oyunu özel veya ödenekli tiyatrolarda sahnelenmeyen 18-24 yaş arası yazarlar katılabilir.Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği Üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.Başvuru sahipleri, dereceye giren oyunlar üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği devrettiğini kabul eder. Dereceye giren oyunlar Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği tarafından 3 yıl içinde sahnelenebilir. Bu süre zarfında oyunun başka tiyatrolar tarafından sahnelenmesi Sahne ve Gösteri Sanatları Derneği’nin yazılı iznine tâbidir.Yarışmaya gönderilen oyunların özgünlüğüne ilişkin sorumluluk yazarlarına aittir. Üçüncü kişilerin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda oyun sahibi, uğrayacağı ve uğratacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.Başvuru sahipleri, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Değerlendirme sonrasında olsa bile şartlara uymadığı fark edilen eserden ödül geri alınır. Yarışma Başvuru Şartları: Yarışmaya katılacak eserlerin kast sayısı en az 2 (iki) en fazla 6 (beş) kişi olmalıdır. Sadece Türkçe yazılan eserler değerlendirmeye alınacaktır. Yarışmaya uyarlama eserlerle başvurulamaz. Konu kısıtlaması yoktur.Yarışmaya katılacak oyunların metinleri, 12 punto “Times New Roman” fontu ile A4 boyutunda sayfalara hazırlanmış, 6 kopya ve oyun metninin dijital kopyasını içeren bir harici/flash bellek ile tek büyük bir zarfa (1.Zarf) konulmalıdır. Her nüshanın ilk sayfasında oyunun adı, oyunun türü, perde/sahne sayısı ve yazar rumuzu yer almalıdır. İkinci sayfada ise yazar rumuzu ardından yarım sayfalık oyun özeti olmalıdır.Yarışmacı bir A4 kâğıdını aşmayan özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini ve bir adet fotoğrafını ayrı küçük bir zarfa (2.zarf) koyarak kapalı şekilde teslim edecektir. Küçük zarfın (2.zarf) içinde bulunan özgeçmişte adayın yaşı, açık adresi, telefon numaraları ve e-posta adresi mutlaka yazılmalıdır. Küçük zarfın (2.zarf) üzerine sadece yazarın rumuzu yazılacaktır. Özgeçmişte adayın yaşı, açık adresi, telefon numaraları ve e-posta adresi belirlenemeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Oyun metinlerinde yazarının kimliğini belirten hiçbir bilgi bulunmayacaktır. Aksi halde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.Yarışmacı, özgeçmişini, nüfus cüzdanı fotokopisini ve bir adet vesikalık fotoğrafını koyarak açılmayacak şekilde kapattığı üstünde sadece rumuzu yazılı olan küçük zarfı (2.zarf), içinde harici bellek ve 6 nüsha oyununun bulunduğu büyük zarfın (1.zarf) içine koyarak teslim edilmelidir.Eserler, boşluklu en az 50 bin ve en fazla 100 bin karakter olmalıdır.Başvuru adresi aşağıda belirtilen dernek adresidir. Başvurular şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılabilir. Yarışmaya gönderilen metinler iade edilmeyecektir. Yarışma TakvimiSon Başvuru Tarihi: 12 Mart 2021 saat 17:00Ödüle değer bulunan oyunlar 27 Mart 2017 tarihinden itibaren www.sgsder.org.tr adresinden duyurulacaktır. 13 Mart 2021 tarihinden sonra belirtilen adrese ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ödül töreni tarihi daha sonra ilan edilecektir

 • Harry Potter dizisi çıkacak mı? Ne zaman çıkacak?

  Harry Potter dizisi mi geliyor? Harry Potter Dizi mi oluyor? Harry Potter Warner Bros dizisi, Harry Potter HBO Max dizisi, Harry Potter ne zaman çıkar? Harry Potter evreni dizisi konusu ne? Dizi iptal mi edildi? Tüm dünyada en çok satan kitap serisinden biri olan ve en çok izlenen film serilerinden biri olan Harry Potter hakkında ilginç bir haber geldi. Hollywood Reporter sitesinde yayımlanan haberde, HBO Max’ın Warner Bros ile Harry Potter dizisi çekme konusunda görüştüğü iddia edildi. Bu iddia büyük yankı buldu ve internette en çok arananlardan biri oldu. Peki olayın aslı ne? Harry Potter Dizisi Hakkında? Harry Potter serisi çocuk veya yetişkin pek çok okurun hayran olduğu bir yapım. Öyle ki her oyun, kitap, film veya dizi haberinde yer yerinden oynayabiliyor. Harry Potter’ın 7 sayılık kitap serisinin çıkmasının ardından şimdiye kadar 2 spin-off film, 1 tiyatro oyunu ve 17 video oyunu çıkmış durumda. Bunların yanı sıra Fantastik Canavarlar’ın devam filmi yolda ve Hogwarts Legacy isimli çok beklenen bir oyun daha hazırlanmakta. Bütün bu eserlerin arasında dizi çekileceği iddiası hemen hemen her sene yapılıyor. Özellikle 2018 yılında Netflix’in “James Potter ve Çapulcular” dizisi çıkaracağı söylentileri uzun bir süre gündem olmuştu. Yeni çıkan dizi haberi ise hayranları her zaman ki gibi heyecanlandırdı. Çünkü hayranlar Harry Potter’ın yeteri kadar anlatılmadığından şikayetçi. Harry Potter Hayranları Ne İstiyor? Harry Potter hayranlarının en çok istediği şeylerden biri, gelecek dizinin kitaplara uygun olması. Gösterime giren filmler sevilse de filmler de yeteri kadar şey anlatılmıyor ya da kitaptaki etkiyi vermiyor. Oysa kitaplara uygun uzun bir dizi çıkabilir. Diğer istenen şey ise diğer karakterleri anlatan diziler çekilmesi. Mesela Hogwarts büyücülük okulunu kuran 4 kişi hakkında filmlerde neredeyse hiçbir şeyden bahsedilmiyor. Böyle güçlü büyücülerin hikayeleri başarılı olabilir. İşte o Haber! Peki Dizi Çıkacak Mı? Hollywood Reporter haberine göre HBO Max ve Warner Bros yetkilileri Harry Potter dizisi için görüşüyorlar. Ancak HBO Max ve Warner Bros yetkilileri böyle bir dizinin yapımının şu anda gündemde olmadığını belirttiler. Yetkililerin bu açıklamasının ise kaliteli bir senaryoda anlaşılana kadar bunu bildirmek istememeleri olabilir. Yine aynı haberde ise 2025 yılında dizinin çıkabileceği açıklaması bulunuyor.

 • Bornova İngiliz Kültür Okulları Bursluluk Sınavı Başvurusu 2021

  İngiliz Kültür Koleji sınav başvuru formu? İngiliz Kültür Koleji Seviye Tespit Sınavı, İngiliz Kültür Online STS başvuru. İzmir İngiliz Kültür Ücretsiz ödüllü sınav. İngiliz Kültür bursluluk sınavı ne zaman? İzmir’in İngilizce dilini öğrenmek isteyenlerin en çok tercih ettiği eğitim kurumlarından biri olan Bornova İngiliz Kültür Okulları, 2-3-4-5-6-7. sınıflar için Online Bursluluk Sınavı gerçekleştirecek 29,30 ve 31 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. Son başvuru tarihi 28 Ocak 2021. Neden Sınava Katılmalısınız? Her yıl düzenlenen bursluluk sınavları sayesinde öğrenciler, 1.dönem kazanım eksiklerini görebilecekler ve 2. döneminden itibaren indirimli olarak kayıt olabileceklerdir. Bursluluk Sınavına Nasıl Başvururum? Sınava başvuru yaptırmak isteyen öğrenciler veya veliler, 0232 375 84 84 numaralı telefonu arayarak veya aşağıdaki linke tıklayarak sınav başvurusunu yapabilir. Aşağıdaki linke tıkladığınızda karşınıza çıkan formu doğru ve eksiksiz doldurduğunuza emin olunuz. Bornova İngiliz Kültür Bursluluk Sınavı Başvuru Formu 2021 Bursluluk Sınavı Sonuçları sizlere duyurulacaktır. Nesibe Aydın Okulları Bursluluk ve Okula Giriş Sınavı 2021Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı Burs Başvurusu 2021Final Okulları Deneme Sınavı Sonuçları 2021

 • Sosyo App Her Ev Bir Sahne Etkinliği Her Bilet Bir Umut

  biletli online etkinlik platformu, her ev bir sahne, her bilet bir umut, milyon yapım 24 saat kesintisiz canlı müzik. sosyoapp başvuru nasıl yapılır? başvuru@sosyo.app mail gönderme. 1 HES festival. Türkiye’nin en önemli etkinlik organizasyonlarından Milyon Yapım, Sosyo App aracılığı ile, 18 ve 28 Şubat 2021 tarihleri arasında kesintisiz müzik etkinliği gerçekleştirecek. Etkinliğin amacı, pandemi nedeniyle zor durumda olan sanatçılara maddi destek sağlamak olacak. Gelirlerin müzisyenlere aktarılacağı etkinliğe siz de katılmak isterseniz son başvuru tarihi 1 Şubat 2021! Her Ev Bir Sahne, Her Bilet Bir Umut! Sosyal medyada yapılan açıklamada Sosyo App şunları paylaştı: “Pandemi nedeniyle tüm dünya zor bir süreçten geçerken, müzik sektörü en çok etkilenen sektörlerin başında. Sektörün bütün oyuncularıyla kol kola yürümeyi misyon edinen Milyon Yapım olarak bu zorlu süreçte müzik emekçilerinin kendi evlerinde konser vererek gelir sağlayabilmeleri için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından başvuran 240 müzisyen, maksimum 45’er dakikalık konserler vererek, 18-28 Şubat tarihleri arasında 10 gün boyunca 24 saat kesintisiz canlı müzik yayını gerçekleştirecek. Bilet satışından kazanılan gelirin tamamı ise, tüm sanatçılara eşit olarak paylaştırılacaktır.” Nasıl Başvururum:Başvuru için istenilen bilgiler;- Ad, Soyad- Doğum tarihi- İletişim numarası- Özgeçmiş- Video çalışmalarının 2 adet linkiİstenilen bilgilerin eksik gönderildiği başvurular dikkate alınmayacaktır.Başvurular İçin:başvuru@sosyo.app ya da Whatsapp: 0532 1576733 Son Başvuru Tarihi: 01 Şubat 2021

 • İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Yapma 2021

  İçişleri Bakanlığı personel alımı formu, İçişleri iş başvurusu yapma, İçişleri çalışma pozisyonları, İçişleri başvuru şartları nelerdir? İçişleri personel maaşı ne kadar? İçişleri başvuru sonuçları. İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda, farklı pozisyonlardan 1772 personel alınacak alımlara başvurular, 25 ve 29 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. İçişleri Bakanlığı Duyurdu! İçişleri Bakanlığı, resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere sözlü yapılacak sınav ile 1772 adet sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Müracaatlar elektronik ortamda E-devlet üzerinden gerçekleşecek. turkiye.gov.tr üzerinden e-devlete giriş yaparak, sizden istenen bilgiler ile formu doldurup başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurulan pozisyon için gerekli şartlar Sınav İlanı’nda yazmaktadır. İş başvurunuz kabul edildiği taktirde size ulaşılacak ve sözlü sınava çağırılacaksınız. İçişleri Bakanlığı Hangi Pozisyonlarda Personel Alımı Yapacak? Kılavuzda yer alan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli alımı yapacak. Kızılay Personel Alımı Başvurusu Yapma 2021Ankara Büyükşehir Belediyesi EYT’liler için GSS Prim Borcu BaşvurusuİBB Eğitim Desteği Paketi Başvurusu Yapma

Etiketler: , , , , ,

BURADAN YORUM YAPABİLİRSİN