İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu | EgeEtkinlik.com 2022

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu

Home » Etkinlikler » 2020 Etkinlikleri » İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Başvurusu

Yorum Ekle

İBB Sosyal Yardım Başvuruları devam ediyor. Peki başvuru nasıl yapılır?, Başvuru yollar nelerdir?, Ekrem İmamoğlu Yardım Başvuru Formu!, Sosyal Kart Başvurusu, Göç Yardımı, Halk Süt Başvurusu, Burs Başvurusu, Sağlık Hizmeti, Engelli Yardımları, Gıda Yardımı, Çocuk Yardımı, Eğitim Yardımı işte detaylar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da ikamet edip, geçerli nedenlerle maddi durumu yeterli olmayan kişilere Sosyal Yardım, İstanbul Kart Yardımı, Nakdi Yardım, Göç Yardımı, Süt Yardımı ve İlkokul Yardımı gibi çeşitli imkanlar sunuyor.

*KADINLARA YAPILAN YARDIMLAR

Türkiye’yi derinden etkileyen 1999 Marmara Depremi’nden sonra örgütlü bir şekilde çalışmaya başlayan Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM), o tarihten bu yana birçok projeyi hayata geçirdi ve binlerce dezavantajlı aileye ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi gücü ile gönüllülerin bir araya gelerek oluşturdukları Merkez, 2005 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlanmış, 2016 yılında ise Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak kurumsallaşmıştır.

İstanbul genelinde dezavantajlı ailelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye çalışan müdürlük, kadın ve çocuk özelinde gerçekleştirilen sosyo-kültürel çalışmalar ile de sosyal hayatta var olma mücadelesi veren kadınlara destek olmaktadır.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Olarak;

 •  Sosyal Yardımlara ilişkin; Belediyeye verilmiş görevlerin yerine getirilmesini ve ihtiyaç sahiplerine uygun sosyal yardım ve hizmet modelinin belirlenmesini sağlamak,
 •  Müdürlüğe bağlı birimlerin toplam kalite ve kalite yönetimiyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek, faaliyetlerin; onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,
 •  Kadın ve Aileye yönelik birimler kurmak, kurulan birimlerin tek merkezden yürütülmesini ve sosyal yardım hizmet faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 •  İhtiyaç duyulan sosyal hizmet uygulamalarının tespitinin yapılması için gezici ekipler kurarak; gerekli planlamaları yapıp bu konudaki çalışmaları yürütmek,
 •  Başvuru olmasa dahi medyaya yansıyan veya herhangi bir şekilde Büyükşehir Belediyesine bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere re’sen yapılacak inceleme üzerine yardım yapılmasını sağlamak,
 •  Müracaat eden aile veya bireyin adresinde inceleme yapmak, muhtaçlık belgesi almak, muhtaçlık belgesi temin edilemediği durumlarda, kimlik ve/veya adres tespiti yapmak, gerektiğinde Sivil Toplum Kurum ve Kuruluşlarından gelen ihtiyaç sahibi kişilerin taleplerini değerlendirmek,
 •  Gerek görülmesi halinde yardımların mükerrerliğini önlemek ve kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla benzer işi yapan Özel-Resmi Kurum, Kuruluşlar ve STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ile bilgi alışverişinde bulunmak, gerektiğinde işbirliği yapmak,
 •  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre uygun bulunan ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaçlarını karşılamaları için, haysiyet ve vakarını dikkate alarak, gizlilik ilkesi doğrultusunda ve imkânlar ölçüsünde, sosyal yardım hizmetlerinin yürütülebilmesi için Sosyal Yardım Kart hizmetini vermek,
 •  İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, ikinci el ya da yeni giysi, mobilya, ev eşyası gibi ayni yardımları kabul etmek,
 •  Toplumun ihtiyaçlarını tespit ederek, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet modelleri önermek, hizmet alanı ile ilgili konularda projeler geliştirmek, desteklemek, gerektiğinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yürütmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmek,
 •  İhtiyaç duyulduğunda kentte, yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her konuda araştırmalar ve eğitim amaçlı toplantılar yapmak; gerektiğinde yerel, ulusal ve uluslararası yapılan çalışmalarla ilgili işbirliğinde bulunmak,
 •  İstanbul sınırları içinde yer alan bölgelere ait analizler gerçekleştirerek uygun proje haritasını çıkartmak ve gerek görüldüğü takdirde bu doğrultuda stratejiler, alternatif çözümler ve uygulamalar üretmek,
 •  Birey ve ailelere psikolojik destek vererek ve gerektiğinde bu konuda rehberlik hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde; toplum huzuru için sağlıklı bireyler ve güçlü ailelerin oluşumuna katkı sağlamak, kadının ve ailenin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için uzun, orta ve kısa vadeli plan ve programlar hazırlamak,
 •  İstanbul sınırları içerisinde yaşayan çocuklara ve özellikle gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak çocuk kulüpleri kurmak. İstanbul’da ve gerekli durumlarda il ve ülke dışında dezavantajlı bölgelerde bulunan çocukların ve gençlerin sosyo-kültürel seviyelerine katkı sağlamak üzere etkinlikler düzenlemek,
 •  İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilerin akademik başarılarının arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
 •  Mevcut imkânlar dâhilinde çocuk ve gençlere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek, desteklemek, bunların uygulamaya konulmasını sağlamak, yürütmek, gerektiğinde diğer Kamu Kuruluşları tarafından sürdürülen projeler içerisinde görev almak,
 •  Ulusal ve uluslararası bazda gerçekleştirilecek sergi, konferans, sempozyum, söyleşi, gösteri, fuar ve festivallere katılmak ve bu kapsamda imkanlar dahilinde çeşitli etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde Balkanlarda, Kafkaslarda ve Türki Cumhuriyetlerde, çeşitli geleneklerimizin yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 •  Kadın ve aile sorunları ile ilgili sağlık, eğitim, kültür, çalışma ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı ve karar mekanizmalarına katılımını artırıcı çalışmalarda bulunmak,
 •  El ürünlerinin üretimi için plan ve programlar hazırlamak, eğitim atölyeleri kurmak, gerektiğinde kadının istihdamını ve ekonomik kapasitesini artırıcı, ticarî faaliyetlerini güçlendirici ve kadın girişimciliğini özendirici çalışmalar yapmak, imkanlar dahilinde kurs ürünlerini tanıtıcı ve kursiyerleri ekonomik bakımdan destekleyici nitelikte teşhir ve satış merkezleri açmak, pazar, sergi, fuar, panayır, kermes ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bu amaçla gerektiğinde düzenlenen organizasyonlara katılmak,
 •  Sosyal ve Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel değerlerin korunması konusunda etkinlik düzenlemek,
 •  Müdürlükçe yürütülen faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak, personelin gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,
 •  Sosyal yardımlar hakkında sosyolojik araştırmalar yapmak. Müdürlüğün faaliyet gösterdiği alanda gerektiğinde: broşür, kitapçık, kitap, ajanda, dergi ve benzeri her türlü yayını ve anketi yapmak, yaptırmak,
 •  İhtiyaçların karşılanmasına ilişkin; Müdürlüğün nakdi ve ayni yardım faaliyetlerini sunarken, tanıtırken veya geliştirirken ihtiyaç duyduğu her türlü mal alımlarını, hizmet alımlarını ve danışmanlık işlerini, mevzuatta yer alan ihale usullerine göre temin etmek görevleri arasında yer alır.

Kadın Koordinasyon Birimi

 • – Çağrı Merkezi
 • – Atölyeler
  • Mefruşat
  • Giysi
  • Mobilya ve Geri Dönüşüm
  • Atma Dönüştür
 • – Çocuk Aktiviteleri
  • Çocuk Kulübü
  • Çocuk Gezileri
 • – Sosyal Etkinlikler
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri
  • Yaşlılar Haftası Etkinlikleri
  • Öğretmenler Günü Etkinlikleri
  • Anneler Günü Etkinlikleri
  • Doğu’dan İstanbul’a Kadın Eli Sergisi
  • Ramazan ve Kurban Bayramı Ziyaretleri
 • – Seminerler

*MADDİ SIKINTIDA OLAN KİŞİLERE YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR

İstanbul’da ikamet eden herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik sıkıntı ile karşılaşan, asgari seviyede dahi geçinme imkânı bulamayan dezavantajlı kişi ve ailelere karşılıksız sosyal destek hizmeti sağlıyoruz.

İstanbul’da ikamet edip, Kurumumuza mağduriyetlerini beyan ederek başvuran vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyoruz. Mağduriyetleri doğrultusunda, Belediyemizin imkânları ölçüsünde, ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlıyoruz.

Sosyal Yardım Birimine, bizzat müracaat ederek kayıtları alınan ailelerimiz, ekiplerimiz tarafından tespitleri yapılıp değerlendirmeye alınır. Yardım kararı çıkan vatandaşlarımızın yardımlarını kolay ve huzurlu bir şekilde almaları sağlanmaktadır.

İstanbul’a çeşitli nedenlerle gelmiş, ekonomik ve sosyal olarak şehirde tutunamayan insanlarımızın geri dönüşlerini sağlamaya yönelik vatandaşımıza hizmet veriyoruz. 2014 yılı Kasım ayından itibaren Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Tersine Göç Projesi kapsamında ailelerin göç etmelerini sağlanmakta.

İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören engelli, şehit çocuğu, yetim, öksüz, öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi eğitim yardımı yapılmakta.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Olarak;

 •  İhtiyaç sahiplerine uygun sosyal yardım ve hizmet modelinin belirlenmesini sağlamak,
 •  Müdürlüğe başvuran vatandaşların ihtiyaç sahibi olup olmadıklarının gerektiğinde yerinde tespitini yapmak, yaptırmak,
 •  Muhtaçlık Belgesi almak, muhtaçlık belgesi temin edilemediği durumlarda, kimlik ve/veya adres tespiti yapmak,
 •  İhtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni vardım yapmak ve destek sağlamak,
 •  Tersine göç hizmetleri kapsamında müracaat almak, inceleme yapmak ve gerektiğinde ihtiyaç sahibi ailelere gerekli hizmeti sunmak,
 •  Muhtaç aile ve bireylerin tedavi giderlerini karşılamak ve gerektiğinde tıbbi ilaç ve malzemelerini temin etmek,
 •  Sel, deprem, yangın, heyelan gibi acil müdahale gerektiren olağanüstü hallerde, afetzedelere ve muhtaçlara konut kiralamak veya kira yardımı yapmak,
 •  Herhangi bir nedenle sokakta kalan aile veya bireylere geçici olarak kalacak yer temin etmek ve bu süre zarfında zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak,
 •  Yardım taleplerini ve çalışmalarını tespit, takip ve kontrol için gezici ekipler kurmak,
 •  İlgili mevzuat çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, Belediye iştirakleri ile diğer kamu ve özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri tarafından yapılacak ayni ve nakdi bağış ve yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,
 •  Sosyal yardımlar hakkında sosyolojik araştırmalar yapmak, faaliyetlerini duyurmak ve tanıtmak amaçlı broşür, kitapçık, kitap, ajanda, dergi gibi her türlü yayını ve anketi yapmak, yaptırmak,
 •  Göç, işsizlik ve gelir adaletsizliği nedeniyle ortaya çıkan ailevi ve toplumsal sorunların önlenmesi ve sosyal yapının güçlendirilmesi için her türlü araştırma, yayın, eğitim ve organizasyonu yapmak, yaptırmak,
 •  Sosyal yardım hizmet faaliyetlerinin, kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunması, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi faaliyetlerinin programlı yürütülmesini sağlamak,
 •  Başvuru olmasa dahi medyaya yansıyan veya herhangi bir şekilde Büyükşehir Belediyesine bildirilen yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz ve düşkünlere re’sen yapılacak inceleme üzerine yardım yapılmasını sağlamak,
 •  Eğitim Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencilere ayni ve nakdi yardımların yapılmasını sağlamak,
 •  Yardıma muhtaç öğrencilere yönelik giysi, kırtasiye, nakdi ve diğer eğitim yardımlarını organize etmek,
 •  Kent sakinlerine hizmet verebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan bölgelere birimler açmak,
 •  Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Daire Başkanlığı arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
 •  Gerek görülmesi halinde yardımların mükerrerliğini önlemek ve kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla benzer işi yapan Özel-Resmi Kurum, Kuruluşlar ve STK (Sivil Toplum Kuruluşları) ile bilgi alışverişinde bulunmak, gerektiğinde işbirliği yapmak,
 •  Müdürlükçe yürütülen faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak, personelin gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,
 •  İhtiyaçların karşılanmasına ilişkin; Müdürlüğün nakdi ve ayni yardım faaliyetlerini sunarken, tanıtırken veya geliştirirken ihtiyaç duyduğu her türlü mal alımlarını, hizmet alımlarını ve danışmanlık işlerini, ilgili mevzuat çerçevesinde ihale usullerine göre temin etmek,
 •  İlgili mevzuat çerçevesinde, eğitim yardımları kapsamında bağış kabul etmek, organizasyon ve/veya seminer tertip etmek, eğitici-öğretici her türlü yayın çıkarmak, etkinlik düzenlemek ve destek vermek görevleri arasında yer alır.
İlginizi Çekebilir:  İzmir Büyükşehir Belediyesi Nakliye Desteği Başvuru 2022

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri
– Sosyal Yardım İstanbul Kart
– Nakdi Yardım
– Göç Yardımı
– Eğitim Yardımı

*ENGELLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK YAPILAN YARDIMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1994 yılında yerel yönetimlerde bir ilki gerçekleştirerek Engelliler Koordinasyon Merkezi’ni kurdu ve engelli vatandaşlara bu merkez üzerinden hizmetlerini ulaştırmaya başladı. Zamanla çeşitlenen faaliyetleri ve büyüyen yapısı ile İstanbul’daki bütün engelli ve ailelerine yerinde hizmet ulaştırmayı amaç edinmiştir.

Müdürlük 18 Ocak 2013 tarih ve 230 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Engelliler Müdürlüğü (İSEM) adını aldı. Yeni projelerle sürekli gelişim ve yenilenme içinde olan İSEM; 2016 yılında İstanbul’un çeşitli noktalarına yayılan 24 merkez ve 8 İrtibat Bürosuna ulaşarak, profesyonelleşmiş tecrübesiyle engellilikle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermektedir. Ayrıca İSEM, sahip olduğu yenilikçi anlayışı ile engelliler ile ilgili yapılan projelerde kamuda öncü rol üstlenmektedir.

Engelliler Müdürlüğü Olarak;

 •  Başvuruda bulunan engellilerin kayıt altına alınmasını ve bilgilerin düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
 •  Müdürlüğün yapacağı çalışmalara veri sağlamak amacıyla istatistiki bilgileri düzenlemek,
 •  Müdürlüğe başvuruda bulunan kurum/kuruluş ve bireylere yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinde bulunmak,
 •  Engellilere, engelli yakınlarına ve işbirliği içerisinde bulunulan kurum ve kuruluşlara bireysel veya grup olarak engellilerin yasal hakları konusunda bilgilendirici faaliyetlerde bulunmak, mahkemede dosya takibi dışındaki danışmanlık hizmetlerini sağlamak,
 •  Mevcut durumda uygulanan yasalar ve yönetmeliklerle ilgili olarak karşılaşılan sorunları ve çelişkileri ortadan kaldırmak amacıyla ilgili kurumları bilgilendirmek ve önerilerde bulunmak,
 •  Müdürlüğe başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal hizmetler sunmak,
 •  Müdürlüğe başvuran engellilerin, engelli yakınlarının, personelin ve engellilikle ilgili çalışma yapan kurumların/kuruluşların alanla ilgili konularda bilinçlendirilmelerini, bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak amacıyla seminer, panel, konferans, sempozyum, kongre vb. etkinlikler organize etmek,
 •  Engelli bireylerin istihdamını arttırıcı çalışmalar yürütmek,
 •  Müdürlüğün engellilik alanında yapılan hizmetlerini geliştirmek ve genişletmek amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 •  Engellilik konusunda yurt içindeki/yurt dışındaki uygulamaların araştırılması, yerinde gözlenmesi, kuruma ve yerel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde uyarlanması çalışmalarında yer almak, iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 •  Engellilere yönelik olarak özel eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak programlar hazırlamak ve eğitim hizmetleri vermek,
 •  Engelli ve engelli yakınlarının taleplerini sağlıklı verilere dayanarak tespit etmek amacıyla saha çalışmaları yürütmek, sosyal inceleme çalışmaları yapmak ve bu çalışmalarla ilgili sosyal inceleme raporları düzenlemek,
 •  Toplumda engelliler ve engellilik ile ilgili bilinci arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetler organize etmek,
 •  Müdürlüğün engelli bireylere yönelik hizmetlerini sunması sırasında toplum yararına çalışmaya istekli gönüllü bireyleri istek ve becerileri doğrultusunda organize ederek gönüllülük esasları çerçevesinde engelli bireylere ve ailelerine hizmet vermesini sağlamak,
 •  Müdürlük çalışmalarının kamuoyuna aktarılması, bunun yanında engelliliği önleyici ve engellilik olgusuyla ilgili bilgilendirici, bilinçlendirici kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınlan hazırlamak, yayınlamak ve dağıtmak,
 •  Üniversiteler, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve bunların üst kurulların, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla engellilere yönelik ortak çalışmalar yapmak, işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek,
 •  Toplu taşıma araçlarını bağımsız olarak kullanamayacak durumda engelli ve yaşlı olan bireylere imkânlar dâhilinde talep ettikleri mekânlara ulaşım hizmeti vermek,
 •  Engelli ve yakınlarına yönelik olarak toplumsal gelişmelerden eşit pay alabilmelerini, toplumla bütünleşebilmelerini ve sosyal rehabilitasyonlarını sağlamak amacıyla yaz kampı hizmeti sunmak,
 •  İhtiyaç sahibi engellilere yönelik olarak ihtiyaçlarını karşılayacak, hayatlarını kolaylaştıracak ayni yardımlarda bulunmak,
 •  Müdürlüğe başvuran engellilere yönelik sporla rehabilitasyon çalışmaları yürütmek ve yaygınlaştırmak,
 •  Engellilere yönelik olarak bakım hizmetlerinin de verilebileceği, engellilerin sosyal, eğitsel faaliyetlerde bulanabileceği sosyal hizmet birimleri oluşturmak ve yaygınlaştırmak,
 •  İşitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamak amacıyla Müdürlükten talep eden kurum/kuruluş ve kişilere Türk İşaret Dili Eğitimleri vermek ve görsel materyaller üretmek ve dağıtmak,
 •  İlgili mevzuat hükümleri gereği verilen diğer görev ve hizmetleri yerine getirmek görevleri arasında yer alır.

Amacımız

 • – Engellilerin;
  • • Bağımsızlaşmalarına destek olmak,
  • • Çevre koşullarını iyileştirmek,
  • • Kapasitelerini geliştirmek,
  • • Toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olmak,
  • • Toplumsal üretime katkıda bulunmalarını sağlamak,
  • • Bakım ve korunma konusunda özel ihtiyacı olan bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmektir.
 • – Sosyal Servis Hizmetleri;İSEM Sosyal Servisi, engelli ve yakınlarının ilk olarak başvurabilecekleri servistir. Bilgilendirme, danışmanlık, kurum içi ve dışı departmanlara yönlendirme ve bu yönlendirmelerin takibi, bütüncül bir sosyal hizmet sisteminin gerektirdiği şekilde sosyal servis tarafından gerçekleştirilmektedir. İSEM bünyesinde çalışan, alanında uzman sosyolog, psikolog ve kayıt elemanları aracılığıyla Sosyal Servis Hizmetleri şu kapsamda sunulmaktadır:
  • • Bireysel ve Grupla Danışmanlık
  • • Aile Eğitimi ve Seminer Çalışmaları
  • • Aile Erken Eğitim Programı
  • • Konuşma Terapisi
 • – Eğitim Hizmetleri;
  • • Engelliler Eğitim ve Beceri Kazandırma Merkezleri
  • • Karma Eğitim (İSEM Akademi) Hizmetler
  • • Türk İşaret Dili Eğitimleri
  • • Yaz Okulu Hizmetleri
  • • Özel Eğitim Hizmetleri
 • – Sosyal Destek Hizmetleri;
  • • Kültür ve Sanat Festivalleri
  • • Gezi ve Eğlence Programları
  • • Spor Etkinlikleri
  • • Kuaförlük ve Kişisel Bakım Hizmetler
  • • Manevi Bakım Hizmeti
 • – Sağlık Destek Hizmetleri;
  • • Sporla Rehabilitasyon
  • • Hidroterapi (Su İle Terapi)
  • • Atlı Binicilik
  • • Medikal Malzeme Desteği
  • • Medikal Malzeme Bakım-Onarım Atölyesi

*BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılacak tüm başvurular Halkla İlişkiler Müdürlüğüne yapılmaktadır.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ ne Başvuru Yolları
 • • ALO 153 Çağrı Merkezi
 • • İnternet (beyazmasa.ibb.istanbul)
 • • E-mail (beyazmasa@ibb.gov.tr)
 • • Sosyal Medya (Facebook – Twitter – İnstagram )
 • • İletişim Noktaları
 • • Halkla İlişkiler Saha Hizmet Birimleri
 • • 1530 SMS Hattı
 • • Beyazmasa Mobil Uygulaması
 • • WhatsApp (05521530034)
 • • BİP

Pandemi nedeniyle yüz yüze görüşmeler yapılamamaktadır.

Paylaş:

 • İzmir Tarım Fuarı İş İlanları Başvuru 2022

  İzmir Tarım Fuarı iş başvurusu nasıl yapılır?, İzmir Hayvancılık Fuarı temizlik personeli alımı başvuru şartları, başvuru formu 2022, Agroexpo fuar iş ilanları, Gaziemir Fuar İzmir, Bizizmir.com Askıda iş ilanları, İşkur fuar eleman alımı için başvuru detayları burada. Gaziemir Fuar İzmir merkezinde bu sene 17.si gerçekleşecek İzmir Tarım Fuarı AgroExpo personel alımı yapacak. Fuarda çalışmak isteyen bir çok kişi başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. 2 – 6 Şubat 2022 tarihlerinde İzmir Tarım Fuarında çalışacak personeller alınacak. Türkiye’nin en büyük Tarım Fuarı özelliği taşıyan fuar için İşkur üzerinden yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapabilirsiniz. Tarım Makinası, Traktör, Tohum, Gübre Sulama, Bitki Besleme, Hayvancılık sektörünün son teknoloji ürünlerinin sergileneceği fuarda sizde çalışmak istiyorsanız, işkur ilanına aşağıdan bulabilir ve şartları görebilirsiniz. İzmir Tarım Fuarı İş Başvurusu Nasıl Yapılır? İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarında çalışmak isteyen adaylar, başvurularını ikuser@izmirfair.com.tr mail adresine veya aşağıdaki linke tıklayarak yapabilirler. https://www.bizizmir.com/tr/Askidais Bizizmir.com adresinde iş başvuruları henüz yayınlanmadıysa, mail adresi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. İzmir Tarım Fuarı Personel Alımı İlanı için tıklayın. Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

 • Tesla Türkiye İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

  Tesla Türkiye İş Başvurusu Nasıl Yapılır?, 2022 Tesla İstanbul iş ilanları, Elon Musk Tesla şarj istasyonu personel alımı başvuru şartları, başvuru formu, Tesla Mağaza Müdürü için başvuru detayları burada. Dünyaca ünlü elektrikli araç üreticisi Tesla Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Tesla Türkiye İstanbul’da çalışmak isteyen bir çok kişi iş başvurusunun nasıl yapıldığını araştırıyor. Elon Musk’ın kurucusu olan Tesla İstanbul’da açacağı mağazalar ve 10 ayrı noktada kuracağı istasyonlar için personel ilanlarını açmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra Türkiye pazarına girmeye karar veren Elon Musk girişimlerini hızlandırdı ve iş ilanlarını duyurdu. Şirketin resmi websitesi üzerinden açılan ilanla Türkiye’ye giriş yapacağını resmen duyurmuş oldu. İsteyen online olarak iş başvuru yapabilecek. Süper Şarj İstasyonlarının kurulacağı iller: İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya Bu iller içinde yakın zamanda iş ilanları yayınlanması bekleniyor. Tesla Türkiye İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Tesla tarafından açılacak Mağazalarda ve şarj istasyonları için çalışacak eleman başvurularını aşağıdaki linke tıklayarak takip edebilir ve başvuru yapabilirsiniz. https://www.tesla.com/careers/search/?country=TR Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

 • Isparta İşkur TYP Alımı Başvuru 2022

  Isparta İşkur TYP Alımı başvurusu nasıl yapılır?, MEB Isparta typ alımı ilanları 2022, Okullara temizlik personeli, güvenlik görevlisi iş başvuru şartları, başvuru formu, isparta,meb.gov.tr MEB işçi alımı ne zaman?, Isparta Merkez Milli Eğitim Müdürlüğü TYP alımı başvuru kura sonuçları isim listesi için başvuru detayları burada. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından işkur üzerinden Isparta TYP alımı devam ediyor. TYP iş başvurusu yapmak isteyen adaylar başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. MEB tarafından okullarda çalıştırılmak üzere temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Isparta’da okullarda çalışmak isteyen İŞKUR üzerinden başvuru yapabiliyor. İŞKUR’un Typ alımı için açtığı özel sayfa ile sorgulama yapılarak iş ilanlarına ulaşılabiliyor. Isparta’da oturan herkes bu ilanlara başvuru yapabiliyor. Çalışma süresi 7,5 saat olan TYP alımlarında görevliler, çevre temizliği, park düzenlemesi ve bakım onarım gibi işlerde çalışıyor. Ayrıca güvenlik görevlisi alımları da yapılıyor. Isparta TYP alımı yapılacak ilçeler Isparta Merkez Aksu Atabey Eğirdir Gelendost Gönen Keçiborlu Senirkent Sütçüler Şarkikaraağaç Uluborlu Yalvaç Yenişarbademli Isparta İşkur TYP Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TYP alımları İşkur üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx İşkur sitesine girdikten sonra giriş yapıp, üyelik kaydı oluşturmalısınız. Eğer üyeliğiniz var ise giriş yaparak yukarıdaki link üzerinden Başvuru Yapılacak İl bölümünden Isparta ilini seçin ve ARA tuşuna basın. Aşağıda iş ilanları çıkacaktır. Isparta İşkur TYP Alımı Başvuru Kura Sonuçları İŞKUR üzerinden yayınlanan TYP alımlarına başvuru yaptıysanız, başvurular alındıktan sonra kura sonuçları isparta.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Kura isim listesinde ismini olan adaylar iş başı yapacak. Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

 • GSB Personel Alımı Başvuru Formu 2022

  Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?, GSB personel, eleman, psikolog, gençlik çalışanı, spor uzmanı, yurt yönetim personeli başvuru şartları, başvuru formu 2022, GSB başvuru ne zaman?, son gün?, başvuru sonuçları için başvuru detayları burada. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacak. GSB iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. GSB alımı yapacağı pozisyonlar ve kontejanları şu şekildedir; 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı, 652 yurt yönetim personeli Bakanlı toplamda 1575 sözleşmeli personel alımı yapacak. Spor Uzmanı, Psikolog ve Gençlik Çalışanı için başvurular 28 Ocak 2022 Cuma gününe kadar alınacak olup, Yurt Yönetim Personeli için başvurular ise 31 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular online olarak alınacak. GSB Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar için başvuru şartlarını aşağıdaki linkler üzerinden öğrenebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Spor Uzmanı, Psikolog ve Gençlik Çalışanı Alımı Başvuru Formu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=17e71737-a78b-4b64-a6ab-7e354529e82f Yurt Yönetim Personeli Alımı Başvuru Formu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=f83b6d7d-f691-4f4f-ad10-3943bf0baf4e Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

 • Adana Portakal Çiçeği Festivali 2022

  Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi gün?, konserler, festival programı, Uluslararası Adana Büyükşehir Belediyesi Portakal Çiçeği Karnavalı 2022, Haluk Levent Konseri, Kostüm Yarışması hakkında için festival detayları burada. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı onuncu kez Uluslararası düzeyde 23 – 27 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen festivali Brezilya’daki Rio karnavalını aratmayan kortejiyle ön plana çıkıyor. Her yıl farklı tema ve etkinlikler ile gerçekleşen festivale Türkiye’nin dört bir tarafından ziyaretçi akın ediyor. Festivale her yıl 1 milyondan fazla kişi katılıyor. Portakal Çiçeği Karnavalı Su ve Doğa Temalı yarışmaları, birbirinden ünlü sanatçıların konserleri ve çok beğenilen kortejiyle sizleri bu sene de Adana’ya davet ediyor. Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Tarih: 23 – 27 Mart 2022 Yer: Adana Festival herkese açık ve ücretsizdir. Festival programını öğrenmek için Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. ADANA’daki Yeni Etkinliklerden Haberdar Olmak İçin yeni açılan TELEGRAM Kanalımıza Katılın. https://t.me/akdenizetkinlik

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi Nakliye Desteği Başvuru 2022

  İzmir Büyükşehir Belediyesi Nakliye desteği başvurusu nasıl yapılır?, İZBB Tunç Soyer Nakliye yardımı başvuru formu, başvuru şartları 2022, ev taşıma yardımı nasıl alınır?, Nakliye parası, öğrenci yardımı için başvuru detayları burada. İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilere nakliye desteği verecek. Nakliye desteği almak isteyen öğrenciler başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer, İzmir’de okuyan üniversite öğrencilerine nakli yardımı vereceğini duyurdu. Son zamanlarda artan fiyatlar nedeniyle zorluk çeken öğrencilere evlerini taşımalarını halinde Büyükşehir yardım edecek. Belediye, isteğe bağlı olarak isteyen her öğrenciye araç ve şoför desteğinde bulunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Nakliye Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır? İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine sağlanacak nakliye desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, 444 40 35 numaralı telefonu arayarak veya aşağıdaki başvuru formunu doldurarak nakliye yardımı isteyebilirler. https://www.bizizmir.com/tr/Him/BasvuruKayit Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

 • Ahbap Kira Yardımı Başvurusu 2022

  Ahbap Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?, Ahbap Derneği Kira Desteği başvuru formu, başvuru şartları 2022, Haluk Levent ev dükkan Kirası yardımı başvurusu ne zaman?, Ahbap Platformu yardım almak istiyorum, 2000 tl kira yardımı nasıl alınır?, 2 bin tl kira desteği müracaat için başvuru detaylar burada. Ahbap Derneği ailelere kira yardımı yapacağını açıkladı. Kira desteği almak isteyen vatandaşlar başvurunun ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Haluk Levent tarafından kurulan ve bir çok kişiye sosyal yardım elini uzatan Ahbap Derneği bu kez de kiracılara destekte bulunacak. Son zamanlarda artan kiralar nedeniyle ev kiralarını ödemeyen 2000 aileye 2.500 TL yardım yapılacak. Başvurular online olarak alınacak. Kira desteğinden dar gelirli ve kirasını ödemeyen vatandaşlar faydalanabilecek. Ahbap Derneği Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Ahbap Derneği tarafından verilecek kira yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar için başvurular yakın zamanda başlayacak. Başvurular başladığında başvuru linki buraya eklenecektir. Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

 • Datça Badem Çiçeği Festivali 2022

  Muğla Datça Badem Çiçeği Festivali ne zaman, nerede, saat kaçta?, Datça Belediyesi Datça Badem Çiçeği Festivali olacak mı?, iptal mi oldu?, 2022 festival programı, Datça Konserleri için detaylar burada. Muğla Datça Belediyesi tarafından organize edilen Badem Çiçeği Festivali ile açıklama yapıldı. Açıklama sonrası festival meraklıları festival olacak mı, iptal mi oldu diye merak etti. Her yıl Şubat ayında gerçekleşen ve binlerce kişiyi Datça’ya çeken festivalde sürpriz bir gelişme yaşandı. Korona virüs nedeniyle artan vakalar sebebiyle Datça Belediyesi festival ile ilgili duyuru yayınladı. Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali Hakkında Açıklaması: Sevgili Badem Çiçeği Dostları,2018 yılından bu yana her yıl, baharı müjdeleyen badem çiçeklerinin açmasını “Datça Badem Çiçeği Festivali” adıyla, yerelden evrensele, tüm üreticilerimizle, çiftçilerimizle, halkımızla ve gelen ziyaretçilerimizle kutlamaktaydık. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz festivalin hemen ardından, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, 2021 yılındaki festivalimizi, bildiğiniz üzere, online olarak gerçekleştirdik. Badem çiçeklerinin yeniden açmaya hazırlandığı bu günlerde heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğunuzu biliyoruz. 2022 yılı festivali için komitemiz, aynı heyecan ve istek ile bugüne kadar birçok toplantı gerçekleştirmiştir. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin emeğinin karşılığını aldığı, yerel kültürel değerlerimizi yaşattığımız ve tanıttığımız, gelen misafirlerimizin güzel anılar biriktirdiği bir festival düzenlemek hepimizin ortak amacı. Fakat 2021 yılında festivali online olarak düzenlememize neden olan kaygılar bu yıl da aynı şekilde devam etmektedir. Covid-19 karşısında bulunan aşılar, salgın mücadelesinde her ne kadar bizleri güçlü kılsa da başta Omicron varyantı olmak üzere, virüsün tedavisi ve aşısı bulunmamış olan mutasyonlarının ortaya çıkması, tehlikenin katlanarak artmasına neden olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı verilere baktığımızda da bu durum açıkça görülebilmektedir. Günlük vaka sayılarındaki artış karşısında iyileşen vatandaşlarımızın sayısında da bir hayli düşüş gözlemlenmektedir. Maalesef bu durumun etkileri ilçemize de yansımış durumdadır. Son günlerde ilçemizdeki vaka sayılarında da ciddi bir artış olduğunu hepimiz biliyoruz. 2020 yılında ilçe dışından gelen misafir sayımızın yaklaşık 25 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayısı ilçemizin resmi nüfusunun üzerindedir. 2022 yılında ilçe nüfusunun 3 gün boyunca %100’den fazla artmasının ilçemize katkıları ile covid-19’un yayılma hızında yaratacağı etkiler, komitemiz tarafından tüm boyutları ile tartışılmıştır. Mahallelerde kurulacak alışveriş ve etkinlik alanlarının yoğun katılım odağı haline gelecek olması, ziyaretçilerin arasında virüsü taşıyıcı nitelikte kişilerin bulunma ihtimalinin yüksek olması, muhtemel taşıyıcı kişilerin kalabalık ortamlarda hastalığı birden çok kişiye bulaştırma olasılığının artacak olması, etkinlik alanı ve katılımcı sayısının fazla olmasının sosyal mesafe kuralının uygulanması ve alan güvenliği sağlamasında yaratacağı sorunlar tek tek masaya yatırılmıştır. Bu tartışmalar sonucu, komitemiz hiçbir şeyin insan hayatından önemli olmadığının altını çizerek, 2022 yılı Badem Çiçeği Festivalinin dar kapsamlı gerçekleştirilmesi gerektiği kararına varmıştır. Festivalin sürekliliği açısından, yalnızca alan güvenliğinin sağlandığı, giriş çıkışının kontrol altında tutulduğu birkaç çiftçi yarışması düzenlemesinin, bunun dışındaki stant açılması, konser gibi diğer etkinliklerin düzenlenmemesinin en doğru karar olacağı noktasında hemfikir olunmuştur.Komitemizin bu kararı almakta zorluk yaşadığını bilmenizi isteriz. Lakin 2020 yılında da dediğimiz gibi; Bir çiçeğin açması nedir?Düşündünüz mü hiç?Umuttur her şeyden önce,geleceğin müjdecisidir.Uyanıştır; kışın uyuşukluğunu,ölü toprağını atmaktır üstümüzden.Berekettir; toprağın, güneşin, yağmurun cömertliğidir.Doğumdur; yaşamın enerjisini hissetmektir.İnattır; her sene bıkmak bilmedendirençle gözlerini açmaktır.Mutluluktur; doğanın bize bakan yüzüdür.2022 yılının umudumuzu yeşertmeye devam ettirdiğimiz, toprağın bereketli olduğu, herkesin sağlığına kavuştuğu, pandeminin sona erdiği bir yıl olsun. Kol kola zeybekler oynağımız, badem çiçekleri altında buluştuğumuz festivallerde görüşmek dileğiyle…Badem Çiçeği Festivali Komitesi İzmir’deki Yeni Etkinliklerden Haberdar Olmak İçin TELEGRAM Kanalımıza Katılın. https://t.me/egeetkinlikcom

 • Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi İş Başvurusu 2022

  Filyos Doğalgaz İşleme tesisi iş başvurusu nasıl yapılır?, Filyos Limanı doğal gaz fabrikası işçi, eleman, personel alımı başvuru şartları, başvuru formu 2022, Türkiye Petrolleri Zonguldak Çaycuma Doğalgaz Fabrikası ne zaman açılacak?, Filyos iş ilanları için başvuru detayları burada. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Doğalgaz fabrikasında çalışmak isteyen adaylar başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Türkiye Petrolleri firması tarafından Karadeniz de Amasra-1 kuyusu ile 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi sonrasında gazı karaya taşıma çalışmaları ile fabrikada doğalgaz işleme işlemleri yapılacak. Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanına kurulacak Doğalgaz işleme fabrikası ile 10.000 kişi istihdam edilecek. 2022 yılının sonuna kadar tamamlanacak fabrikaya personel ve işçi başvurusu için online başvuru yapılabilecek. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Filyos Doğalgaz İşleme Tesisine başvurular yakın zamanda başlayacak. Türkiye Petrolleri tarafından işletilecek işleme fabrikasına başvurular başladığında güncelleme yapacağız. Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

 • Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçesi Başvuru

  İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçesi başvurusu nasıl yapılır?, 2022 Küçükçekmece hobi bahçeleri başvuru ne zaman?, Atakent Hobi bahçesi başvuru şartları, başvuru formu, başvuru sonuçları, İstanbul’da kiralık hobi tarlası, hobi bahçesi nasıl alınır?, Hobi bahçesi kooperatifleri için başvuru detayları burada. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi hobi bahçesi başvuruları başladı. Hobi bahçesi almak isteyen vatandaşlar başvurunun nasıl yapıldığını merak ediyor. Küçükçekmece Belediyesi Halkalı Atakent Toplu Konutlar bölgesindeki Hobi Bahçelerine yeni sahipleri ile kavuşturmak için başvuruları almaya başladı. Başvurular online olarak 21 Şubat 2022 tarihine kadar alınacak. Başvurular alındıktan sonra 25 Şubat 2022 tarihinde yapılacak kura ile Hobi Bahçesi sahipleri ile buluşacak. Küçükçekmece Belediyesi Hobi Bahçesi Başvurusu Nasıl Yapılır? Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan Hobi Bahçelerinden birine sahip olmak istiyorsanız, aşağıdaki linke tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. https://forms.kucukcekmece.bel.tr/#/park-bahceler/ Yeni Başvuruları kaçırmamak için Telegram Grubu ve Youtube Kanalımıza Katılın. Telegram Başvuru Grubu https://t.me/egeetkinlik Youtube Kanalı https://www.youtube.com/channel/UCK_Ani0ACkUKkkkJeCbwfdQ

Etiketler: , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.